อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบท่อทำประปาภูเขา รร.บ้านแม่ตาแมว

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบท่อพีวีซีตามโครงการท่อน้ำไทย ท่อน้ำใจ ต้านภัยแล้ง ช่วยโรงเรียนห่างไกล ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 21.33 น.


พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมคณะได้เดินทางไปยังหมู่บ้านแม่ตาแมว หมู่ 9 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลเพื่อมอบท่อน้ำ (พีวีซี) และอุปกรณ์ข้อต่อให้กับทางโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เพื่อไปดำเนินการทำประปาภูเขา โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย นายจักริน เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว พร้อมทั้งคณะครู ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกองคกร์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ให้การต้อนรับครบครัน สำหรับการมอบท่อพีวีซีและอุปกรณ์ข้อต่อดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียน และหมู่บ้านประสบปัญหาตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ทุรกันดารและห่างไกลทำให้ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงเพื่อการเกษตรและเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายจักริน กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนมีครูและบุคลากรรวม 6 คน และมีนักเรียนจำนวน 26 คน โดยโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงทำให้ประสบปัญหาดังกล่าว ขณะที่ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ห่างออกไปประมาณ 6 กิโลเมตร ทำให้เป็นไปด้วยความยากลำบากและคุณภาพน้ำก็ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภคด้วยและท่อน้ำที่ใช้อยู่ก็มีความชำรุดเสียหายเนื่องจากมีอายุการใช้นานมาเป็นเวลานานแล้ว ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการพยายามช่วยเหลือแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงทำให้การจัดส่งน้ำไปถึงโรงเรียนใช้เวลานานและได้ปริมาณน้ำน้อย นอกจากนี้การดำเนินการครั้งนี้ยังช่วยให้ชาวบ้านทั้ง 69 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 220 คน ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย ดังนั้นจึงต้องขอบคุณ พล.อ.ชานุกร ตัณฑโกศล ที่ให้ความกรุณาประสานไปที่ พ.อ.ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กก.บริหาร บ.อุตสหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ได้สนับสนุนท่อและอุปกรณ์มาให้ รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งสำหรับการมอบท่อพีซีซีและอุปกรณ์ข้อต่อดังกล่าวทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด โดยท่อและอุปกรณ์ทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 325,230 บาท โดยทาง พล.ท.สุภโชค และผู้บริหารบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ส่งมอบ ทางโรงเรียนมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นายอำเภอแม่สรวย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบเพื่อนำไปติดตั้งสำหรับใช้ประโยชน์ในการนำน้ำมาใช้ภายในโรงเรียนและหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไป.

ณัฐวุฒิ รัศมีจันทร์
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เชียงราย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37