อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

รองผวจ.ฉะเชิงเทราเปิดโครงการ ลดอุบัติเหตุทางถนน

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าสถานที่ราชการ สถานศึกษา (ทางข้ามทางม้าลาย) และโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 00.13 น.

เมื่อเร็วๆนี้  ที่บริเวณถนนมรุพงษ์ หน้าโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าสถานที่ราชการ สถานศึกษา (ทางข้ามทางม้าลาย) และโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย โดยมี พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบุญทวี สุขรัตน์อมรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา  นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียน และประชาชนที่สนใจร่วมพิธีเปิดโครงการฯรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติภัยเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุเกิดจากถนน ยานพาหนะ คนเดินข้ามถนน ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยทางรัฐบาลมอบนโยบายเรื่องลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะหน้าสถานที่ราชการและสถานศึกษา จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าสถานที่ราชการ สถานศึกษา (ทางข้ามทางม้าลาย) และโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทาสีทางม้าลายให้ชัดเจนขึ้น และการมอบหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41