อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

เกษตรจังหวัดชัยภูมิจัดงาน วันรณรงค์โรคระบาดใบด่าง

เกษตรจังหวัดชัยภูมิ จัดงานวันรณรงค์ เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดใบด่างในมันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกร เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 00.19 น.

เมื่อเร็วๆนี้    นางธัญธิตา  ศรีสุระ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า  สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  พร้อมออกเดินรณรงค์ไปตามหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ ออกมาร่วมกับดูแลแปลงไร่มันสำปะหลัง และกำจัดแมลง กำจัดต้นที่เป็นโรค อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังตั้งจุดถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ฐานต่างๆ 5 ฐาน ตั้งแต่ความรู้เรื่องความรู้เรื่องโรคใบด่าง การสำรวจติดตามเฝ้าระวัง การเลือกใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค การเรียนรู้เรื่องแมลงพาหะ และการป้องกันกำจัด มีเกษตรกรจำ 18 หมู่บ้าน 200 กว่าคน เข้าร่วมกิจกรรมนางธัญธิตา  กล่าวอีกว่า ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่พบการระบาดของโรค แต่พบในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง หากเกษตรกรไม่เข้าใจสถานการณ์ เกรงว่าอาจจะแพร่เข้ามาในพื้นที่ได้ จึงต้องจัดกิจกรรม นำร่องจุดนี้ ก่อนที่จะขยายไปให้ความรู้ในพื้นที่อำเภออื่นๆต่อไป โดยชัยภูมิมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 665,000 กว่าไร่ถือเป็นพืชสำคัญอันดับต้นๆของชาวชัยภูมิ จึงต้องระมัดระวัง เนื่องจากเมื่อเกิดโรคใบด่างแล้ว ผลผลิตจะลดลง 80-100 เปอร์เซ็นต์ เป็นแล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ วิธีที่ดีที่สุดการป้องกันไม่ให้เกิดโรคในแปลงไร่มัน เริ่มตั้งแต่การเลือกท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่เกิดโรค การสำรวจแปลงตนเองอย่างสม่ำเสมอ  รู้และเข้าใจแมลงที่เป็นพาหะสามารถเลือกที่จะกำจัดแมลงชนิดนั้นได้ รู้จักวิธีกำจัดต้นที่เกิดโรคในระยะแรกที่สำคัญเกษตรกรต้องรับรู้และช่วยกันติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาในจังหวัดชัยภูมิ หัวใจของการเฝ้าระวังคือ ต้องหมั่นสำรวจแปลงปลูก เมื่อพบอาการคล้าย หรือสงสัยว่าจะเป็นโรคใบด่าง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรใกล้บ้านทันที เพื่อที่จะได้หาวิธีดูแลและช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ชาตรี ทวีนาท ผู้สื่อข่าวเดลินิงส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65