อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพิ่มศักยภาพนักเรียน

นายอำเภอคลองหลวง ปทุมธานี เป็นประธานรับมอบสื่อนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 4 วิชา จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 22.21 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการรับมอบสื่อนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ส่งมอบสื่อทางการเรียน (O-NET) 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะส่งมอบต่อให้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และเขต 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
 
สำหรับการมอบสื่อนวัตกรรมยกระดับทางการเรียน (O-NET) ของงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในภารกิจการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ภายใต้โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจ.ปทุมธานี และจ.สระแก้ว ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ทั้งในจ.ปทุมธานี และสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching พร้อมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ทั้งในจ.ปทุมธานี และจ.สระแก้ว โดยมีโรงเรียนในจ.ปทุมธานีและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 30 โรงเรียน.
 
ประสิทธิ์ จิตสว่าง 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ปทุมธานีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32