อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ร.ร.เอกอโยธยาจัดแข่งกีฬาสีอนุบาล เสริมสร้างความสามัคคี

โรงเรียนเอกอโยธยา เปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาล เพื่อเพิ่มทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียน และเสริมสร้างความสามัคคี อังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 00.47 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนเอกอโยธยา  ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สาธินี ผ่องอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล   ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในกิจกรรมและชม ขบวนพาเหรด  ชมการแข่งขัน เชียร์ลีดเดอร์   ของแต่ละสี อย่างสนุกสนานดร.สาธินี  กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทักษะทางด้านกีฬา ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และยังเป็นการปลูกฝัง เสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เห็นพัฒนาการของบุตรหลานที่ได้เข้ามาศึกษา ในโรงเรียน สามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่ต่างจากที่บ้าน อยู่ร่วมกับเพื่อน  กล้าแสดงออกสุทธิพร กองสุทธิผล  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 76