อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

รร.วัดทุ่งคอก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอุดรธานี-อ่างทอง

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอ่างทอง พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 01.35 น.


เมื่อเร็วๆนี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กล่าวว่า โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ให้การต้อนรับ น.ส.สถาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1 นายไพบูลย์ หว่างเค็ง ผอ.รร.โคกโพธิ์วิทยา ประธานกลุ่มสร้างคอม 2 ครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 จำนวน 95 คน พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานของ นายประสิทธิ์ รักงาม ผอ.รร.แสวงหาวิทยาคม นายวัฒนชัย พันธุ์พร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.เขต 5 จังหวัดอ่างทอง จำนวน 35 คน ที่นำคณะมาศึกษาดูงานตามโครงการอบรม และพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาดูงานโครงการอบรม และพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนรู้ ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กล่าวว่า โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน พร้อมด้วย นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงเรียน คณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาจากจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอ่างทอง ที่นำคณะมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันต้นแบบระดับประเทศ โดยมี คณะครูนักเรียนแกนนำโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พาคณะศึกษาดูงานเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 16 ฐาน


---------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น