อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ผู้ช่วยผบ.ตร.นำจิตอาสาทำความสะอาดชายหาดปากบารา

พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผบ.ตร. นำ 800 จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม ชายหาดปากบารา จ.สตูล พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.17 น.


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่บริเวณชายหาดและในทะเล ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นผู้แทน มาเป็นประธานในพิธีประธาน โดย พล.ต.ท.วิสนุ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ อันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราช ทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อปลุกจิตสำนึกการทำความดีการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และยังเป็นต้นแบบให้เยาวชนของชาติได้เห็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานจิตอาสานั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่ประชาชนจิตอาสา เด็กและ เยาวชนจิตอาสา จังหวัดสตูลกว่า 800 คน เป็นเด็ก และเยาวชนร่วม 500 คน ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม ณ.ชายหาดปากบารา ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดพล.ต.ท. วิสนุ กล่าวต่อว่า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูล ร่วมกัน เป็นการแสดงพลังความสามัคคีของข้าราชการ และประชาชน เยาวชน ทุกหมู่เหล่าเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล ชายฝั่ง และบริเวณชุมชนชายฝั่ง ไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ทะเล และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรักษาฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจากขยะพลาสติกและขยะอุปกรณ์การทำประมง และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว นักดำน้ำและ ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับปัญหาขยะในทะเลติดตามส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวแถบชาย ฝั่งทะเลอันดามันและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญทำให้เกิดต้นแบบแก่เยาวชนจิตอาสาในการช่วยลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลงซึ่งจะส่งผลดีต่ออนาคตของประเทศไทย


 
พล.ต.ท.วิสนุ กล่าวอีกว่า กิจกรรม จับ ยึด ไม่ปล่อยให้ขยะลอยนวล เป็นกิจกรรมที่จัดครั้งที่ 3 ของโครงการ ฯ ครั้งนี้มุ่งเน้นให้เยาวชน เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการทำจิตอาสา และเห็นต้นแบบ ซึ่งมีพี่ๆ วิทยากรจิตอาสา 904 มาถ่ายทอดและแนะนำเด็ก เยาวชน ในการทำจิตอาสา นำโดย พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม วิทยากรจิตอาสา 904 และทีมงานวิทยากรจิตอาสา ทั้งในส่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติและในพื้นที่ร่วมกันทำงาน โดยให้เด็กๆและเยาวชนเห็นถึงโทษของการทิ้งขยะและเมื่อเจอขยะต้องเก็บไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม เพราะเด็กและเยาวชนเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ “สอนให้ทำ ทำให้ดู แนะให้คิด “และเด็กๆนำไปสานต่อ ต่อยอดให้คนอื่นๆต่อไป เพราะเด็ก และเยาวชนเหล่านี้จะต้องดูแลพื้นแผ่นดินไทยต่อไปดังที่บรรพบุรุษได้ดูแลมาให้พวกเราในปัจจุบัน”.

ความคิดเห็น