อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

เท็ดฟันส์ ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน

เท็ดฟันส์ปลื้ม ผลประเมินกองทุนฯ ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 62 นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผอ.สำนักบริหารกลาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Ted Fund) ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน Ted Fund ที่ จ.เชียงใหม่ ที่โครงการการฮอร์แกไนซ์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก และโครงการเล็ทส์ฟันด์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแหล่งรวมเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการแบบครบวงจรหลังจากการประเมินนายนิคม เปิดเผยว่า ทั้ง 2 ผู้ประกอบการได้นำนวัตกรรมมาช่วยผู้ประกอบการ โดยโครงการฮอร์แกไนซ์ขณะนี้มีลูกค้ากว่า 4,000 โครงการ และห้องพักที่ต้องบริหารจัดการกว่า 200,000 ห้อง ทำให้เกิดการบริหารจัดการหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การทำสัญญาเช่า การย้ายเข้าย้ายออก การวางใบแจ้งหนี้ แม้การบริหารช่างซ่อมไฟ-ประปา ทำให้ผู้ประกอบการหอพักลดต้นทุน ลดเวลาในการทำงาน แม้กระทั่งลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติก็สามารถวางบิลได้ หอพักหลายแห่งมีคนทำงานเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น คือเจ้าของ แม่บ้าน และ รปภ.ขณะที่โครงการเล็ทส์ฟันส์ เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมแหล่งเงินทุนทั่วประเทศ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้รวดเร็วผ่านระบบการประมวลผลที่แม่นยำ ซึ่งสามารถช่วยเหลือแม่ค้าหาบเร่แผงลอย ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ทั้งยังติดเครดิตบูโร แต่โครงการดังกล่าวสามารถช่วยให้แม่ค้าเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจนสามารถตั้งตัวได้ ปัจจุบันเปิดดำเนินการมากว่า 6 เดือน มีลูกค้าถึง 265 ราย และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่า 12 ล้านบาท จากเงินตั้งต้นของกองทุน Ted Fund 1.9 ล้านบาท โดยรายได้ของโครงการมาจากค่าคอมมิชชั่นของผู้ปล่อยกู้ 3-4%


 
นายนิคม กล่าวต่อว่า กองทุน Ted Fund มีระบบการประเมินการให้ทุนอย่างเข้มข้นภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการที่นำแผนงานมาเสนอและสามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยจะให้ระยะทำงาน 12 เดือน ถ้าไม่สำเร็จจะต่ออายุให้อีก 6 เดือน ขณะนี้ Ted Fund กำลังจะเปิดรับผู้รับทุนใน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. นักศึกษาระดับ ป.ตรี-โท-เอก 2. นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 7 ปี 3. นักวิจัยในสถาบันวิจัยต่างๆ 4.ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ 5. เอสเอ็มอี ทั้งหมดจำนวน 55 ราย วงเงินไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น