อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

"ไปรษณีย์ไทย... ไปรษณีย์ในดวงใจของทุกคน"

ร.ต.ท.ดร.มนัส เชิญรับชม รายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" ตอน “ไปรษณีย์ไทย... ไปรษณีย์ในดวงใจของทุกคน” สัมภาษณ์ คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น.


ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะ ผู้อำนวยการสร้าง รายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" เปิดเผยว่า ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้จัดโครงการชุด “ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” ในโอกาสปีมหามิ่งมงคล ปี 2562 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดี และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาแก่พสกนิกรชาวไทย พระราชทานโครงการจิตอาสาต้นแบบ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และพระราชทานแนวทางการทำงาน ในอันที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริต่างๆ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ร.ต.ท.ดร. มนัส กล่าวต่อว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือ หนึ่งในพันธมิตรของเรา ที่ร่วมมือกันในการทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวม เช่นโครงการที่ได้จัดไป เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา โครงการพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดโครงการ “ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” กิจกรรมอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ซึ่งเราจัดที่หอประชุมไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นั้น นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในด้านการขนส่ง การติดต่อสื่อสารแล้วยังอุทิศตัวเพื่อสังคม และมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในโอกาสต่างๆ เช่น ในภาวะประสบอุทกภัย ทั้งนี้ รายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร"ได้รวบรวมประวัติและผลงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทั้งกิจกรรมในมิติต่างๆ เพื่อสังคมโดยไปรษณีย์ไทย ซึ่งขอขอบพระคุณ คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดรศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" ในตอนนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวไปรษณีย์ไทย วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันของไปรษณีย์ไทย ภารกิจและความผูกพันของไปรษณีย์ไทย ต่อชีวิตของคนไทย ไปรษณีย์ไทย หน่วยงานตัวอย่างแห่งจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม โดยมีต้นแบบจากโครงการพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ไปรษณีย์ไทย กับการดำเนินรอยตามพระปฐมบรมราชโองการ ในการ สืบสาน รักษา และ ต่อยอด และที่สำคัญที่สุด คือ หลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ของคุณสมร เทิดธรรมพิบูล การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมองค์กร และฝากข้อคิดแก่ท่านผู้อ่าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในด้านการเป็นพสกนิกรที่ดีภายใต้พระบารมี รัชกาลที่ 10นอกจากนั้นต้องขอขอบพระคุณ คุณสิงหล แสงจำปา ที่ปรึกษา ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่กรุณาอำนวยการถ่ายทำรายการครั้งนี้อย่างดียิ่ง ติดตามรับชม รายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" ออกอากาศสดทั้งภาพและเสียง ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น. โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียง ผ่านเครือข่าย ทั้ง 4 ภูมิภาค ภาคกลาง AM 1107 kHz. ภาคเหนือ AM 612 kHz. ภาคอีสาน AM 1314 kHz. ภาคใต้ AM 1269 kHz. รวมถึงช่องทางการเข้าถึง KU Radio Network ที่สามารถรับชมทั้งภาพและเสียงผ่านทาง Mobile Appication ในระบบ Android ระบบ iOS / Facebook Live โดยพิมพ์ค้นหา คำว่า " สถานีวิทยุ ม.ก. " Youtube พิมพ์ค้นหาคำว่า KU RADIO THAILAND และอินเตอร์เน็ต


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น