อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

สุพรรณบุรีจัดงานวิ่งต่อต้านยาเสพติด 2019

สุพรรณบุรีจัดวิ่งต่อต้านยาเสพติด “Suphanburi Anti Drugs Mini Marathon 2019” พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 22.55 น.


ที่ห้องประชุม MC ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการ “Suphanburi Anti Drugs Mini Marathon 2019” โดยเป็นการวิ่งต่อต้านยาเสพติด และกำหนดวิ่งในวันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตามที่ ศอ.ปส.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งยึดแนวทางของ Suphanburi Model และผลการศึกษาวิจัยแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมกับเล็งเห็นถึงความสำคัญกับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ในฐานะที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น 1 ใน 6 ของเมืองกีฬา (Sports City) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี จึงกำหนดจัดกิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด “Suphanburi Anti Drugs Mini Marathon 2019” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วัฒนพล มัจฉา 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น