อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

แม่ฮ่องสอนยกระดับ การท่องเที่ยวคุณภาพ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่องสอน พร้อม นายอำเภอปราย เปิดกิจกรรม "โอท็อปสุดฟินเยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน" เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ อังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 05.49 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่องสอน , นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย  เปิดกิจกรรมงาน โอท็อปสุดฟินเยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากได้นำผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากทุกภาคของประเทศไทยเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชุมชน 4 หมู่บ้าน 4 ตำบล และ 4 อำเภอ ตอนบนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย บ้านขุนยวม หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม, บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง, บ้านลุกข้าวหลาม หมู่ 9 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า และ บ้านไทรงาม หมู่ 10 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ไปแล้ว ก็ได้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน ทั้งไทใหญ่  กะเหรี่ยง ,มูเชอ, ลีซู และชนเผ่าต่าง ๆ มาจัดแสดงนิทรรศการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนเครื่องแต่กายของแต่ละอำเภอ มาแสดง และจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้หมู่บ้านมีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำงานแบบประชารัฐ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคระกรรมการบริหารหมู่บ้าน ชุมชน จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ และการบริการของหมู่บ้าน โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ให้สามารถยกระดับสู่การจำหน่ายได้ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่น เป็นการจัดนิทรรศการแบบกระจาย ที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้ชุมชนมีกิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน ทั้งด้านสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  รวมทั้งการทำกิจกรรมกับคนในชุมชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้รู้จักและเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน ที่ชุมชนร่วมกันคิด พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติกิจกรมที่ตนเองสนใจ และสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล.ฉลอง หมั่นสกุล สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.แม่ฮ่องสอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14