อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม

พม. หนุนการจัดประกวดโครงการชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ระบุจะช่วยพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง ในขณะผู้ว่าการเคหะฯ ต่อยอด โดยใช้ชุมชนพี่ที่เคยได้รับรางวัล เป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนน้องถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.


นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผย ภารกิจของการเคหะแห่งชาติ นอกจากดำเนินการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยแล้ว ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชน โดยให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดประกวดชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการ “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ในรูปแบบโครงการพี่เลี้ยง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประกวดมีคุณค่ามากกว่าเงินรางวัลมากมาย เพราะชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผู้นำชุมชนที่ดี สร้างเครือข่ายภายในชุมชนและภายนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี“มีส่วนสำคัญ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาชุมชน ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและสามารถจัดการปัญหาภายในชุมชนภายใต้ระเบียบการอยู่อาศัยเดียวกัน ทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ตลอดจนมีจิตสำนึกรักชุมชน กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งในที่สุด”นายจุติ กล่าวว่า อยากให้ กคช. ต่อยอดเรื่องการประกวดไปถึงเรื่องการจัดการขยะภายในชุมชนด้วย เพราะปัจจุบัน คนทิ้งขยะเฉลี่ย 1.7 – 2.5 กิโลกรัมต่อคน หากภายในชุมชนสามารถบริหารจัดการเรื่องขยะได้ดี ทำให้ขยะในชุมชนลดได้มากที่สุด ชุมชนนั้นก็จะได้รับรางวัล นอกจากนี้ พม. มีแนวคิดที่จะจัดประกวดโครงการสวนต้มยำ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างชุมชนทั่วประเทศ ก็อยากจะให้ กคช. ส่งชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นสุดยอดชุมชนสวนต้มยำด้วยดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่า โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยปีนี้ต่อยอดด้วยการเลือกชุมชนที่ได้รับรางวัลในปีก่อนมาเป็นชุมชนพี่หรือพี่เลี้ยงให้กับชุมชนน้องที่ไม่เคยได้รับรางวัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม นำไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดความรู้ใหม่ๆ จนเกิดนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนามาตรฐานชุมชนให้สูงขึ้น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ประเภทอาคารแนวสูง ชุมชนน้องที่ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 รองชนะเลิศ บ้านเอื้อาทรนครปฐม (พุทธมณฑลสาย 5) และรางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ และบ้านเอื้ออาทรปทุมธานีสี่แยกปทุมวิไล (บ้านฉาง) ประเภทอาคารแนวราบ ชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนลำปาง รองชนะเลิศ บ้านเอื้ออาทรขอนแก่น (บ้านเป็ด 1) รางวัลชมเชย บ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) และบ้านเอื้ออาทรระยอง (ตะพง)สำหรับชุมชนพี่ได้รับรางวัล 8 ชุมชน ประกอบด้วย บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 บ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) บ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย1) เคหะชุมชนขอนแก่น บ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) และบ้านเอื้ออาทรวังหว้า (ระยอง)


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13