อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ผู้ว่าฯประจวบ จัดพบสื่อ-เลี้ยงเกษียณหัวหน้าส่วนราชการ

ผู้ว่าฯ ประจวบ พบปะสื่อมวลชน พร้อมจัดเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 23.06 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพบปะสื่อมวลชน และขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ทั้งของส่วนราชการแต่ละหน่วยงานในจังหวัดประจวบฯ เพื่อส่งถึง เข้าถึงประชาชน โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัด นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง ผบก.ตร.ภ.จว.ประจวบฯ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ในจังหวัดประจวบฯ โอกาสนี้ได้มอบเสื้ออุ่นไอรัก คลายความหนาว สีเหลือง ให้เป็นของที่ระลึก และเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับสื่อมวลชนที่มาร่วมพบปะในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังได้แถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ 73 กิจกรรมย่อย 1 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 223,871,800 บาท แยกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างนวัตกรรมของระบบโครงสร้างและกระบวนการผลิต การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพด่านสิงขรรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลจากนั้นได้จัดเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 คน ภายใต้ชื่องาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประกอบด้วย นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมือง นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ผอ.ปปช.ประจำจังหวัด นายเรวัฒน์ เครือแดง ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบฯ น.ส.สุชาดา เผือกประเสริฐ ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี รก.ขนส่งจังหวัดประจวบฯ นายธนกร นราวุฒิพันธุ์ จัดหางานจังหวัด นายประสพชัย สินธุเสน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นายเจริญ มีสิน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจวบฯ นายไพรัช มณีโชติ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 น.ส.พิทยภรณ์ หิรัญพันธ์ ปลัด อบจ.ประจวบฯ 

บุญมา ลิบลับ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 66