อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

แม่ฮ่องสอนติวเข้มช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกล

แม่ฮ่องสอน ติวเข้มบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ทหาร ตำรวจตามแนวชายแดน เสริมทักษะการกู้ชีพ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกล รองรับการส่งต่อ เน้นทางอากาศยาน ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 21.59 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สวนรุกชาติห้วยชมภู อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  นายแพทย์ทศพล ดิษฐศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ร่วมกับ นายดำรงค์  นัยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง นายแพทย์ประสาน เอี่ยมอนันต์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้นำทีม แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทหารพรานที่ 36 ตชด.337  ที่สังกัดตามแนวชายแดน อำเภอพื้นที่เสี่ยงสูง  2 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอสบเมย  รวม 31 คน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดแม่ฮ่องสอน   มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  อาทิเช่น การประเมินผู้ป่วย  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การเปิดทางเดินหายใจ การห้ามเลือด   การพลิกตัวช่วยเหลือ การดามกระดูก เป็นต้น  ระหว่างวันที่ 16 -19 กันยายน  2562 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลให้มีศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตฉุกเฉินและประสานเตรียมพร้อมในการรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเน้นทางอากาศยาน อีกทั้งเป็นการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการการแพทย์ที่สูงขึ้น  ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย โภคาเทพ หัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอแม่สะเรียง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีแทนจากรมทหารพรานที่ 36 ผู้แทนจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 และ นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง   เดินทางร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว

นายแพทย์ทศพล ดิษฐศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า  ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอสบเมย มีพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก การพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ ส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการการแพทย์ที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บ ได้ทั้งในยามปกติและเกิดภัยพิบัติ เน้นทางอากาศยาน อาทิเช่น การประเมินผู้ป่วย  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การเปิดทางเดินหายใจ การห้ามเลือด   การพลิกตัวช่วยเหลือ การดามกระดูก เป็นต้น ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำหรับกลุ่มปฏิบัติการ ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 -19 กันยายน  2562สุกัลยา บัวงาม ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.แม่ฮ่องสอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36