อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินชาวบ้านในเขตป่าอนุรักษ์

อุทยานฯเขาแหลม เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินชาวบ้านในเขตป่าอนุรักษ์ ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 22.51 น.


นายเทวินทร์ มีทรัพย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายและข้อสั่งการของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เร่งดำเนินการสำรวจที่ดินของชาวบ้าน ที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนได้อยู่ทำกินอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ และตัวแทนภาคประชาชน ได้ดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้1.ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงานสำรวจที่ดินระดับพื้นที่  ชี้แจงรายละเอียดอำนาจ หน้าที่ หลักเกณฑ์การสำรวจการครองครองที่ดิน ท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2.ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการการดำเนินการ ให้ประชาชนท้องที่ 2 อำเภอทราบ  ซึ่งประชาชนให้ความสนใจ และเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3.กำหนดเป้าหมายเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2562  และทำการสำรวจการครอบครองที่ดิน บ้านท่าแพ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2545 และภาพถ่ายปัจจุบัน จากอากาศยานไร้คนขับ (DRONE) ประกอบการพิจารณา และจะรายงานผลให้คณะพิจารณาผลการสำรวจ การครอบครองที่ดินให้ทราบโดยเร็วต่อไป.

----------------------------------

วิริยา บุญสูง ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ เดลินิวส์ออนไลน์ จ. กาญจนบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14