อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

'ดร.พรรณสิริ'ส.ส.สุโขทัย หนุนฝึกอาชีพระยะสั้น

"ดร.พรรณสิริ" ส.ส.สุโขทัย ผลักดันและสนับสนุนฝึกอาชีพระยะสั้น ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และงานจักสาน  เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 22.32 น.

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย ผลักดันและสนับสนุนให้มี “การฝึกอาชีพระยะสั้น” ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ราษฎรที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ" ที่ประสบภัยแล้ง และส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2562 พื้นที่จังหวัดสุโขทัย การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการราว 300 คน ประกอบด้วย ต.บ้านหลุม ต.บ้านสวน และ ต.ยางซ้าย ของ อ.เมือง จ.สุโขทัย ต่างมาร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพได้ต่อไป ณ วัดศรีมหาโพธิ์ 
          
โดยมี นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมคณะ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพเสริมระยะสั้นที่มีในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ ประกอบด้วยการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การจักสานตะกร้าเส้นพลาสติก และอาชีพทำน้ำยาล้างจาน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้ และให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม ที่มาร่วมกัน พัฒนาฝีมือ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ที่ดี ตามนโยบายช่วยเหลือและการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

สุริยา ด้วงมา 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัย



คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39