อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

เด็กไทยเจ๋งผลิตบรรจุภัณฑ์ ฝังเมล็ดทิ้งได้กลายเป็นต้นไม้

ชวนดูแนวคิดนอกกรอบนักเรียนกลุ่มฮัก โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ระยอง ผสมผสานระหว่างการแก้ปัญหาการใช้ถุงพลาสติก และผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ กลายเป็นผลไม้แปรรูปบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรฝังเมล็ด ทิ้งได้กลายเป็นปุ๋ยและต้นไม้ พุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.


สัปดาห์นี้ชวนดูนักเรียนใน รร.ระยอง ที่ได้ผลิตผลไม้แปรรูปบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรฝังเมล็ด ทิ้งได้กลายเป็นปุ๋ยและต้นไม้ อันเป็นการช่วยโลก 3 เด้ง 1. ลดพลาสติก 2. เพิ่มสีเขียว 3. ช่วยเกษตรกรไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติปี2561

นี่เป็นผลงานโครงงานอาชีพของนักเรียนกลุ่มฮัก โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ที่ได้คิดนอกกรอบด้วยแนวคิดผสมผสานระหว่างการแก้ปัญหาการใช้ถุงพลาสติก และผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เรียกว่า Food for the Futureซึ่งได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บวกกับการกระตุ้น และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรช่วยเกษตรกรไทย

นักเรียนได้สร้างผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเป็นผลไม้กวน โดยที่ได้รับรางวัลคือภาชนะของเขานี่เอง ที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อนำมาขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ ทำมาจากใบตองแห้งเอาแต่กากมาอัดกับแป้งเปียกไม่ใช้กาว

โดยในขั้นตอนนั้นเริ่มจากที่เด็กๆช่วยกันหาวัตถุดิบ คือ ใบตองแห้งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หลังจากนั้นนำไปปั่นจนกลายเป็นกาก แล้วอัดกับแป้งเปียกเพื่อขึ้นรูป (ไม่ใช้กาว) และมีการบรรจุเมล็ดพันธ์ไว้ในตัวบรรจุภัณฑ์

ตัวบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนสามารถเกิดเป็นพืชได้! โดยเมื่อโดนความชื้นหรือฝน ตัวบรรจุภัณฑ์จะละลายเป็นปุ๋ย และอีกส่วนคือบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชไว้ในตัวบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถกลับกลายเป็นต้นไม้สร้างโลกสีเขียวจากการบริโภค 

ซึ่งสามารถช่วยโลก 3 เด้ง ลดขยะพลาสติก เพิ่มโลกสีเขียว ช่วยเกษตรกรไทย เข้าใกล้คำว่า Zero Waste มากที่สุด 

ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเป็นที่ชื่นชม มีคนมาดูงานที่โรงเรียน และได้นำไปแสดงผลงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดการงานอาชีพ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติปี 2561   

ผลงานแบบนี้ควรได้รับการเผยแพร่และได้รับความสนับสนุน เพราะถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนักเรียนที่ได้สะท้อนกระบวนการการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตรกรรมใหม่ที่ใส่ใจโลกสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วย 

ไม่มีใครตัวเล็กเกินกว่าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่! -Greta Thunberg 
................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์”

ขอบคุณภาพจาก : ฮัก , @environman.th

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 319