อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ขับเคลื่อนโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น"

อำเภอชุมแพ ขับเคลื่อนโครงการ " คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" อย่างเป็นระบบ พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 22.27 น.


เมื่อเร็วๆนี้ นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์  นอภ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  เปิดเผยว่า  โครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" เป็นโครงการที่ทาง ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้ทั้ง 26 อำเภอในพื้นที่ ร่วมกันทำขึ้น คือ การจัดคู่เสี่ยว 1 ข้าราชการกับ 2 ครัวเรือนยากจน และการจัดคู่เสี่ยวการให้คำปรึกษา  แนะนำ  "1 อาจารย์ 1 ตำบล"  โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้รับผิดชอบ ให้ลงพื้นที่อยู่กับชาวบ้านแบบตัวต่อตัว เสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัว เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน  4 กระบวนงาน คือ ชี้เป้าชีวิต  จัดทำเข็มทิศชีวิต  การบริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิตอย่างเป็นระบบ ซึ่งคาดว่าครัวเรือนยากจน จะมีรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอชุมแพ มีครัวเรือนยากจน รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 127 ครัวเรือน โดยทางอำเภอชุมแพ นำโดยนางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์  นอภ.ชุมแพ ได้ร่วมกับนางสาวสุพิชา  สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ  จับคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย นำร่องไปแล้วที่ตำบลโนนอุดม 5 ครัวเรือน  พร้อมลงพื้นที่ออกพบปะ เยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์ กับครัวเรือนยากจน ในพื้นที่ ต.โนนอุดม แล้วเพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการ ก่อนนำมาวิเคราะห์ หาแนวทางช่วยเหลือ สนับสนุน ก่อให้เกิดรายได้ หายจน พ้นเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก่อนจะลงพื้นที่อื่นๆจนครบทั้ง 127 ครัวเรือนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้คนชุมแพ อยู่อย่างมีความสุข มีรายได้ อาชีพ ที่มั่นคง ยั่งยืน


----------------------------------

นายสุชาติ  ปรีชาอนุวงศ์  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์  ประจำจังหวัดขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%