อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

มอบตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

ศิษยานุศิษย์แห่ร่วมงานถวายมุทิตาสักการะ พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี เจ้าอาวาสวัดคลองเจ้า ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว” ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 22.09 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดพิธีมอบตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พระเทพรัตนมุนี วัดสระเกศราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในการประกอบพิธีมอบตราตั้ง รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว แก่ พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี เจ้าอาวาสวัดคลองเจ้า ท่ามกลางความยินดีของ คณะพระสังฆธิการ พุทธศาสนิกชน ที่ไปเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
     
จากนั้น พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี และคณะศิษยานุศิษย์ ได้เดินทางกลับไปที่วัดคลองเจ้า เข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถและหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ก่อนจะประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ณ ศาลาการเปรียญ โดยมี พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ครูบาอาจารย์ ศิษยานุศิษย์ ญาติธรรม ร่วมงานพิธีถวายมุทิตาสักการะ เป็นจำนวนมาก
     
สำหรับ พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี, ดร.(ป.ธ.9,Ph.D.) เป็นพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ นอกจากจะมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองเจ้า ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา แล้ว ท่านยังมีตำแหน่งเป็นประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา”

ปาณฑิต จันทร์ทอง
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59