อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ซิมูเลเตอร์ฝึกทำฟันเสมือนจริง ซอฟต์แวร์ช่วยนศ.ทันตแพทย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดแสดง “เครื่องซิมูเลเตอร์เพื่อการฝึกทำฟันในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์” ในงาน “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดแสดง เครื่องซิมูเลเตอร์เพื่อการฝึกทำฟันในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ในงาน “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition

เครื่องมือดังกล่าวถือเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักศึกษาทันตแพทย์ฝึกปฏิบัติ เหมือนกับรักษาให้กับผู้ป่วยจริง พูดง่าย ๆ ก็คือ ไม่ต้องลองผิดลองถูก และยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักศึกษาด้วย

โดยผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องซิมูเลเตอร์เพื่อการฝึกทำฟันในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงนี้ ก็คือ Professor Dr.Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย คณะเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งเครื่องซิมูเลเตอร์ที่นำมาใช้กับซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์แฮปติกส์ (Haptic devices) แว่นสามมิติ (HTC vive) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเวิร์ก สเตชัน ซึ่งหาได้ไม่ยาก โดยได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ Hanse-Wissenschaftskolleg Institute for Advanced Study (HWK) ประเทศเยอรมนี ภายใต้ชื่อโครงการ “Intelligent Virtual Environments for Surgical Training”

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะสร้างภาพสามมิติให้ดูเหมือนว่าผู้เรียนกำลังอยู่ในห้องทำฟันกับผู้ป่วย และมีภาพจำลองที่สแกนจากฟันจริงของผู้ป่วย ซึ่งเมื่อผู้เรียนสวมแว่นสามมิติ (HTC vive) จะเห็นมือตัวเองกำลังถือกระจกส่องฟัน และเครื่องกรอฟันในภาพเสมือนจริง โดยอุปกรณ์แฮปติกส์จะทำให้เกิดความรู้สึกตอบสนองต่อผู้เรียนเหมือนกำลังใช้มือกรอฟันให้กับผู้ป่วยจริงProfessor Dr.Peter Haddawy กล่าวว่า ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะทำให้นักศึกษาทันตแพทย์สามารถฝึกปฏิบัติได้โดยไม่เป็นการเสี่ยงต่อผู้ป่วย นอกจากนี้ยังดีกว่าการฝึกกับฟันพลาสติกในรูปแบบเดิม ซึ่งใช้กันอยู่สองแบบ โดยแบบแรกมีข้อจำกัดเนื่องจากมีโครงสร้างภายในไม่เหมือนกับฟันจริง เพราะไม่มีองค์ประกอบของรากฟัน จึงไม่สามารถใช้ในการฝึกรักษารากฟัน (Endodontics) ได้ ส่วนอีกแบบที่มีราคาแพงกว่าจะมีโครงสร้างภายในคล้ายกับฟันจริง แต่มีข้อจำกัดคือสามารถใช้ได้ครั้งเดียว

หากผู้เรียนทำผิดขั้นตอนจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ ต้องเริ่มต้นทำใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกโดยใช้ฟันพลาสติกอันใหม่ ซึ่งการใช้เครื่องซิมูเลเตอร์นี้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปแก้ไขเฉพาะขั้นตอนที่ทำพลาด และฝึกทำซ้ำได้ตามที่ต้องการ

และคณะ ICT มหิดลได้มีการฝึกให้นักศึกษาปริญญาเอกได้ใช้เครื่องซิมูเลเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว เช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทุกคนจะได้แบ่งกลุ่มฝึกทำเป็น senior project

Professor Dr.Peter Haddawy กล่าวว่า เราพัฒนาระบบซอฟต์แวร์นี้ขึ้นโดยทำวิจัยร่วมกับศัลยแพทย์ทางทันตกรรมอย่างใกล้ชิด และได้นำมาทดลองทางคลินิกกับกลุ่มนักศึกษาทันตแพทย์ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งฝึกกับฟันพลาสติกในรูปแบบเดิม ส่วนอีกกลุ่มฝึกกับเครื่องซิมูเลเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ของเรา เพื่อเปรียบเทียบประเมินผลขั้นสุดท้ายว่าระบบทำงานได้ดีเพียงใด โดยจะได้มีการขยายผลเพื่อประยุกต์ใช้ในการฝึกผ่าตัดกระดูก (Orthopedic Surgery) และการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Surgery) ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการออกแบบเฉพาะต่อไป

นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังร่วมกับ University of Bremen ประเทศเยอรมนี พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถอธิบายขั้นตอนการผ่าตัดได้อย่างละเอียด ด้วยภาษาที่ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย และจะออกแบบให้ระบบเหมือนกับผู้สอนกำลังพูดกับผู้เรียน และจะมีการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกการตัดสินใจ ตลอดจนมีการพัฒนาขั้นตอนกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยต่อไป

เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของวงการทันตแพทย์ของบ้านเราในอนาคต!!!.

..............................................
นภาพร พานิชชาติ.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56