อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

'หลวงปู่แสง'บริจาคเรือยนต์ให้ รร.สบเมย ใช้ขนส่งนักเรียน

หลวงปู่แสง บริจาคเรือยนต์ให้ โรงเรียนสบเมย เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดในการขนส่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษานักเรียนชายขอบสาละวิน จันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 01.10 น.


หลวงปู่แสง ญาญวโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรัตนวนาราม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะบริจาคเรือให้กับโรงเรียนบ้านสบเมย เพื่อใช้ขนส่งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้กับนักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านสบเมยอยู่ติดริมน้ำสาละวินการเดินทางเข้าพื้นที่อาศัยทางน้ำเป็นหลัก โดยทาง นายบุญช่วย ขัติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเมย ได้เดินทางมารับมอบเรือจาก หจก.บุญเจริญแม่สะเรียง หรือ ครอบครัวดีหอม ซึ่งเป็นตัวแทนหลวงปู่แสงในการส่งมอบเรือให้กับทางโรงเรียนบ้านสบเมย เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในการมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนชายขอบริมน้ำสาละวิน เป็นไปดั่งความประสงค์ของหลวงปู่แสง ญาญวโร
          
สำหรับ โรงเรียนบ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โรงเรียนบ้านสบเมย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 247 คน เด็กนักเรียนที่นี่ทุกคนเป็นเด็กชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงปากะญอร้อยเปอร์ซ็นต์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร มีเด็กพักนอนอยู่โรงเรียน 115 คน


  
--------------------------------

สุกัลยา  บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43