อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

'หลวงปู่แสง'บริจาคเรือยนต์ให้ รร.สบเมย ใช้ขนส่งนักเรียน

หลวงปู่แสง บริจาคเรือยนต์ให้ โรงเรียนสบเมย เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดในการขนส่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษานักเรียนชายขอบสาละวิน จันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 01.10 น.


หลวงปู่แสง ญาญวโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรัตนวนาราม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะบริจาคเรือให้กับโรงเรียนบ้านสบเมย เพื่อใช้ขนส่งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้กับนักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านสบเมยอยู่ติดริมน้ำสาละวินการเดินทางเข้าพื้นที่อาศัยทางน้ำเป็นหลัก โดยทาง นายบุญช่วย ขัติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเมย ได้เดินทางมารับมอบเรือจาก หจก.บุญเจริญแม่สะเรียง หรือ ครอบครัวดีหอม ซึ่งเป็นตัวแทนหลวงปู่แสงในการส่งมอบเรือให้กับทางโรงเรียนบ้านสบเมย เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในการมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนชายขอบริมน้ำสาละวิน เป็นไปดั่งความประสงค์ของหลวงปู่แสง ญาญวโร
          
สำหรับ โรงเรียนบ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โรงเรียนบ้านสบเมย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 247 คน เด็กนักเรียนที่นี่ทุกคนเป็นเด็กชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงปากะญอร้อยเปอร์ซ็นต์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร มีเด็กพักนอนอยู่โรงเรียน 115 คน


  
--------------------------------

สุกัลยา  บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%