อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

TSPCA รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

TSPCA และเครือข่าย รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) พุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.


นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายสาโรจน์ วงศ์เจริญสมบัติ ปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยการสนับสนุนจากสมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) วันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนได้เห็นถึงอันตรายของโรคนี้ พร้อมทั้งร่วมช่วยกันขจัดโรคนี้ให้หมดไปนายสัตวแพทย์อลงกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 18 ราย แพร่กระจายไปกว่า 14 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้ไปพบแพทย์หรือรับวัคซีนภายหลังจากที่โดนสัตว์กัดหรือข่วน ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นโรคติดต่อที่สำคัญระหว่างมนุษย์และสัตว์ (Zoonosis) เกิดจากเชื้อไวรัสในสกุล Lyssavirus วงศ์ Rhabdoviridae ปัจจุบันยังไม่มียารักษา มีแต่วัคซีนป้องกันโรค เกิดได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ตั้งแต่ช้างจนถึงกระรอก เชื้อนี้ในธรรมชาติพบได้ในสัตว์จำพวก สุนัขจิ้งจอก พังพอน หมาใน ลิงลม อีเห็น ค้างคาว โดยเฉพาะค้างคาวดูดเลือด ต่อมาได้มีการแพร่ระบาดเข้ามาสู่สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ สุนัข และแมว มนุษย์ติดต่อหรือได้รับเชื้อไวรัสนี้ จากสุนัขเป็นตัวการสำคัญ และแมวเป็นอันดับรองลงมา

สำหรับข้อแนะนำป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย ถ้าเลี้ยงสุนัข แมว ไว้ในบ้าน ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี และควรนำสัตว์เลี้ยงไปให้สัตวแพทย์ ตรวจร่างกายอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ถ้าถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน หรือเลีย ให้ทำความสะอาดบาดแผลทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือสบู่ทำความสะอาดบาดแผล และใส่ยา ทิงเจอร์ไอโอดีน ทิงเจอร์โพวิโดน แล้วไปพบแพทย์โดยเร็ว ในกรณีเลี้ยงสุนัข แมว จำนวนมาก เช่น ที่รับเลี้ยงสุนัข ที่พักพิง ต้องทำหมันสัตว์ทั้งหมด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว ปีละ 1 ครั้ง การทำความสะอาดสถานที่เลี้ยงควรใช้ยาฆ่าเชื้อโรคผสมน้ำ ทำความสะอาดพื้นกรงที่อยู่อาศัยทุกวัน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%