อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

สวทช.-ออสก้าลงนามร่วมวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่

สวทช. จับมือ ออสก้า ร่วมลงนามผลงานวิจัยสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ พุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 17.10 น.


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ ร่วมกับ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญแบตเตอรี่ครบวงจร ทำการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงขึ้นโดยได้จัดให้มี พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ผลงานวิจัยแพ็คแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ สำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม M506 อาคาร MTEC

ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไทย นอกเหนือจากแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆที่กำลังอยู่ในกระแสที่ได้รับความสนใจ อีกฝั่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือแบตเตอรี่สำหรับยุทโธปกรณ์ที่ใช้เพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ โดยมีการวางเป้าหมายเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคง และเป็นการต่อยอดนำงานวิจัยมาพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนไทยจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ได้มีการพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคง และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ต่างๆอย่างมากมายตลอดเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา โดยมีความร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาโดยตลอด โดยยังมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องแบตเตอรี่ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งนี้สามารถติดตามได้ที่ www.oskabatt.com หรือ Call Center 02-730 0022


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น