อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

สพม.8 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

“รอง สพม.8” เปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 21.51 น.


นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 โดยมี นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯให้การต้อนรับ นายทำนุ วงษ์น้อย ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรี ผู้บริหารต่างสถานศึกษา ครูและนักเรียนร่วมพิธี ที่โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  
นายหงษ์ดี ศรีเสน ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้กำหนดจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์การแข่งขัน 4 สาระการเรียนรู้ จำนวน 113 รายการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เป็นศูนย์การแข่งขัน 4 สาระการเรียนรู้ จำนวน 53 รายการ และโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นศูนย์การแข่งขัน 4 สาระการเรียนรู้ จำนวน 66 รายการ รวมการแข่งขันทั้งหมด 3,232 รายการ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6,892 คน มีครูผู้ควบคุม จำนวน 4,490 คน โดยศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6,892 คน มีครูผู้ควบคุม จำนวน 4,490 คนนายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รอง ผอ.สพม.8 กล่าวว่า การแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ ในงานศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาการและด้านเทคโนโลยีอีกครั้ง เป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป.

ภูริตา สายแก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.กาญจนบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%

ความคิดเห็น