อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

CSR ปศส.15 สถาบันพระปกเกล้าสานต่อความดีที่ยั่งยืน

CSR ปศส.15 สถาบันพระปกเกล้าสานต่อความดีที่ยั่งยืน พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.49 น.


เมื่อเร็วๆนี้ คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมCSR ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 15 (ปศส.15) สถาบันพระปกเกล้า เพื่อสังคม : สานต่อความดีที่ยั่งยืน มอบเครื่องกรองน้ำบาดาล ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ปรับทัศนียภาพโรงเรียน และเลี้ยงอาหาร ขนม นักเรียน โดยมี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร.ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปศส. ศรีศุภางค์ มอฤทธิ์ ประธาน และคณะนักศึกษา ปศส.15 ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36