อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ขับเคลื่อนโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" 

พัฒนาชุมชนชุมแพ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น"  พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 23.04 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นอภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ พร้อมคณะทำงาน โครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" ลงพื้นที่หมู่ 4 บ้านโนนชาติ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พบกับนางจันสี มูลตรี อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 210 ซึ่งทางครอบครัวมีฐานะยากจน ทางคณะทำงานได้คัดเลือกโดยให้ทางครอบครัวได้จับคู่เสี่ยวกับข้าราชการในพื้นที่คือ นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ เพื่อเข้ามาดูแลเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว เพื่อทราบปัญหาและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับครอบครัวคู่เสี่ยวจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นางจันสี มูลตรี อายุ 66 ปี เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ทางอำเภอมีโครงการดีๆ แบบนี้ ครอบครัวตนประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน มีฐานะยากจน พอมีคู่เสี่ยวเป็นข้าราชการที่มีความรู้ก็ทำให้มีคู่ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ชีวิต ซึ่งตนอยากเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงหอยขมเป็นอาชีพเสริม ทางคู่เสี่ยวก็เสนอของบประมาณในโครงการหาพันธุ์ไก่ หอยขม ปลาดุกมาให้เลี้ยง พร้อมแนะนำวิธีการเลี้ยงอย่างถูกวิธี ซึ่งถ้าประสบความสำเร็จนำออกก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และบางส่วนนำมากินก็จะเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัวเป็นอย่างมากเช่นกัน สุดท้ายอยากขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ด้านนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เปิดเผยว่า โครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" เป็นโครงการที่ทาง ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้ทั้ง 26 อำเภอในพื้นที่ ร่วมกันทำขึ้น คือ การจัดคู่เสี่ยว 1 ข้าราชการกับ 2 ครัวเรือนยากจน ให้ลงพื้นที่อยู่กับชาวบ้านแบบตัวต่อตัว เสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัว เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคาดว่าครัวเรือนยากจนจะมีรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สุชาติ ปรีชาอนุวงศ์  
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น