อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

'เชียงคาน'จัดงานประเพณีออกพรรษายิ่งใหญ่

'อ.เชียงคาน'จัดงานประเพณีออกพรรษายิ่งใหญ่ เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 00.13 น.


ที่ บริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี 2562 โดย นายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภอเชียงคาน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้า ประชาชนอำเภอเชียงคาน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน
 
นายอภินันท์ สุวรรณโค รักษาการนายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว เมื่อถึงประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ตามคุ้มวัดต่างๆ จัดให้มีงานประเพณีการทำบุญออกพรรษาขึ้น โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายประสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว  และมหรสพสมโภช ต่อมา พ. ศ. 2452 พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) นายอำเภอเชียงคานคนแรก ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคาน ร่วมจัดงาน และแข่งขันเรือยาวตามแม่น้ำโขง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน และได้พักผ่อนพบปะ สังสรรค์ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย – ลาว ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งมิตรประเทศและได้ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน
 


เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีอันดีงามดังกล่าวอำเภอเชียงคาน โดยคณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนคุ้มวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคานจึงได้กำหนดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี 2562  ขึ้นในวันที่ 6-14 ตุลาคม 2562 และมีพิธีเปิดในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากตรากตรำทำงานหนัก จากการประกอบอาชีพมาตลอดปี พัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
 
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง  การไหลเรือไฟ พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ การแข่งขันเรือยาวเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างอำเภอเชียงคานกับเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีขบวนของดีจากตำบล คุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน

--------------------------------

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ จ.เลย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%