อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

บรรพชาสามเณรเยาวชนช่อสะอาด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดพิธีบรรพชาสามเณรเยาวชนช่อสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานการบรรพชาสามเณรเยาวชนช่อสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 ณ วัดยางงาม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โดยการบรรพชาสามเณรของนักเรียนโรงเรียนบ้านยางงาม จำนวน 33 รูป มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากทางวัดชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของต.หนองไทร อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%