อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

"เสือ" เด่นทั้งเรียนและกิจกรรม นักเรียน "ทุนมหิดล" ปี 2562

ปีพ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีพระราชประสงค์ให้ตั้งชื่อทุนนี้ว่า “ทุนภูมิพล” อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.


ปีพ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพระราชประสงค์ให้ตั้งชื่อทุนนี้ว่า “ทุนภูมิพล” ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุน จะเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนมหิดลประจำปี 2562 ได้แก่ นายสิวลี วงศ์สว่างพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้ารับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา จะต้องกำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อยและมีผลงานเด่นด้านกิจกรรมดังนั้น กว่า สิวลี หรือที่เพื่อน ๆ เรียกกันว่า “เสือ” จะได้รับการคัดเลือก จึงต้องผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการ นอกจากเสือจะมีเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.80 แล้ว ยังมีความโดดเด่นด้านการทำกิจกรรม ทั้งสังคมภายในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก

เสือมองว่าการทำกิจกรรม มีส่วนช่วยส่งเสริมทำให้ตนเองกลายเป็นตัวอย่างของน้อง ๆ ในทุกวันนี้ เมื่อก่อน เสือไม่ใช่คนพูดเก่ง และตื่นเวทีจนคลื่นไส้ แต่เดี๋ยวนี้พูดได้คล่องแคล่ว เนื่องจากมักจะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกร ฝึกฝนมาเรื่อย ๆ จนเกิดความมั่นใจเสือ เล่าว่า ตอนเรียนปีหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมแทบทุกอย่าง ตั้งแต่ประชุมรับน้อง ประชุมเชียร์ Open House ตลอดจนทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งค่ายวิทยาลัยฯ และค่ายโครงการรากแก้ว ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งรากแก้วท่องเที่ยว และรากแก้วเกษตร ซึ่งในส่วนของรากแก้วท่องเที่ยว ได้มีส่วนช่วยในการทำแผนที่ศึกษาชุมชน ส่วนรากแก้วเกษตร ได้ร่วมกับรุ่นพี่ทำโครงการเก็บผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยปลูกผักออร์แกนิกขาย ตอนอยู่ปีสองส่วนใหญ่จะหนักไปทางเรียน แต่ก็ยังไม่ทิ้งกิจกรรม กลับมาทำช่วงปิดเทอม ในส่วนของค่ายวิทยาลัยฯ ค่ายโครงการรากแก้ว ค่าย Leadership และได้เป็นประธานโครงการประชุมเชียร์และรับน้องของวิทยาลัยฯ พอขึ้นปีสามก็ไดขึ้นเป็นประธานโครงการรากแก้วแทนรุ่นพี่ที่เป็นประธานคนก่อนซึ่งจบการศึกษาพอดี

เนื่องจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นช่าง ทำงานด้านศิลปะ จึงผลักดันให้เสือได้เรียนโขนกับ “พ่อเทิด” หรือ คุณครูราฆพ โพธิเวสศิลปินแห่งชาติ ซึ่งต่อมาได้นำวิชาโขนมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น การแสดงกิจกรรมเทศน์มหาชาติ (พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์) ที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้มีส่วนทั้งในการออกแบบการแสดง และเครื่องแต่งกาย

เสือบอกว่า ทุนมหิดลที่ได้รับนี้นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบในอีกหลายด้าน โดยตั้งใจว่าจะนำทุนที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เมื่อศึกษาจบจะได้นำความรู้มาช่วยพัฒนาประเทศชาติ.

-------------------------------------
นภาพร พานิชชาติ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 59