อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

เทศบาลทุ่งคอก ต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเทศภูฏาน

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก ร่วมกับ รพ.สต.บ้านลองตอง ให้การต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเทศภูฏาน ที่มาดูงานด้านทันตกรรม และด้านทันตสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งคอก เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 23.02 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ น.ส.รสสุคนธุ์ จันทร์ส่องแสง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านลองตอง นายเกียรติศักดิ์ กีรติดำเกิงสกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นายวรสิทธิ์ วรกิจธำรงชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมบัติ รู้รอบ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งคอก พร้อมด้วย น.ส.ไพรินทร์ ฐิติวัฒนพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประสงค์ พวงวรินทร์ ประธาน กต.ตร.สภ.ทุ่งคอก ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ ยูเจี่ยน เดนดับ (Mr.Ugyen Dendup) หัวหน้าทันตสาธารณสุข ประเทศภูฏาน พร้อมคณะทันตแพทย์จากประเทศภูฏาน จำนวน 10 คน เพื่อลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการทันตกรรม และด้านทันตสาธารณสุข ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งคอก โดยมี น.ส.นิราภา อุโมงค์ เป็นผู้แปลภาษา และส่งต่อภาษา นายกฤษฎา หัตถาภรณ์สกุล เจ้าพนักงานด้านทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านลองตอง เป็นผู้นำเสนองานมิสเตอร์ ยูเจี่ยน เดนดับ (Mr.Ugyen Dendup) หัวหน้าทันตสาธารณสุข ประเทศภูฏาน กล่าวว่า การนำคณะทันตสาธารณสุข ประเทศภูฏาน ดูงานในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลองตอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน ตอบสนองความต้องการอย่างมาก ซึ่งทางคณะทันตสาธารณสุขประเทศภูฏาน รู้สึกเป็นเกียรติและปลาบปลื้มใจมากในการต้อนรับของ นายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยจะนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคลินิกทันตกรรม ไปปรับใช้ในประเทศภูฏาน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการต่อไปในอนาคต

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%