อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

มอบเกียรติบัตรนร. เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ

"ณัฐภณ  ดวงท้าวเศษ" รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร 35 นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หลังเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 10.26 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายณัฐภณ  ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับ 35 นักเรียนคนเก่งภายหลังเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะวิทยากร สอวน. นักเรียนจาก 10 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 35 คนร่วมในพิธีปิดค่ายการอบรม

นายนฤดล พนมคำ ผู้ประสานงานโครงการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นมา โดยการควบคุมดูแลของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ สอวน. ระดับภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์โรงเรียนขยายผลและศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 สอวน. จำนวน 102 ศูนย์ ทั่วประเทศ  สำหรับโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นศูนย์การอบรมการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 14 ตุลาคม 2562 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 35 คน จาก 10 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่นวิทยายน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) สาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สารคามพิทยาคม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สกลราชวิทยานุกูล อุดรพิทยานุกูล และเลยพิทยาคม

สำหรับนักเรียนที่ผ่านโครงการดังกล่าวจะมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นผู้สอบคัดเลือกนักเรียนจาก 2 ศูนย์ๆละ 35 คน(โรงเรียนหนองบัวพิทยา และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย) รวมทั้งสิ้น 70 คน ก็จะเข้าสอบแข่งขันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 30 คน จากนั้นจะเป็นสุดยอดของนักเรียนที่เก่งที่สุดเพียง 6 คน เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็จะส่งเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป.
 
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13