อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รร.จงฝามูลนิธิอำเภอเบตง ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์

ครูเก่งเด็กเก่งโรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตง เราทำได้ ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 21.00 น.


นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ ได้แสดงความยินดีกับครู นักเรียน โรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตง จ.ยะลา ที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะรับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในโครงการร้อยสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ชายแดนใต้ เยาวชนรวมพลังสร้างความดี ที่อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ กล่าวว่า การสวดมนต์เป็นพิธีกรรมทางศาสนา  เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการแสดงความสมัครสมานสามัคคีและความพร้อมเพรียงในหมู่ผู้นับถือศาสนา เป็นการแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง  ศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ นับอยู่ในหลักการดังกล่าวเช่นกัน บทสวดทำนองสรภัญญะ เป็นบทสวดที่สรรเสริญ  พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัย  มีท่วงทำนองที่ไพเราะ ผู้ร่วมสวดเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจจากการสวด ได้รับความเบิกบานใจ สงบและเป็นสุข ซึ่งจะเป็นปราการ ปิดกั้น มิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งปวงได้  สิ่งสำคัญที่สุดคือ การสวดอย่างสม่ำเสมอ จะเกิดความรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัย จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ศึกษาและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปกล่อมเกลาจิตใจ ประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลานิสัย ให้เป็นเยาวชนคนดีของสังคมต่อไป----------------------------------
เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์  จ.ยะลา
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%