อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

โรงพักทุ่งคอก ฝึกอบรมทบทวน อส.ตร.ช่วยงานตำรวจ

“ผู้กำกับฯ เปเล่” พ.ต.อ.ธนกฤต จันทร์ชีระ ผกก.สภ.ทุ่งคอก เพิ่มความเข้มฝึกอบรมทบทวนข้อกฎหมาย และยุทธวิธีพื้นฐานอาสาสมัครตำรวจบ้าน(อส.ตร.) ให้มีบทบาทในการช่วยเหลือตำรวจ จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 21.05 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ พ.ต.อ.ธนกฤต จันทร์ชีระ ผกก.สภ.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ นายประสงค์ พวงวรินทร์ ประธาน กต.ตร.สภ.ทุ่งคอก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ข้อกฎหมาย และยุทธวิธีพื้นฐานให้แก่ อาสาสมัครตำรวจบ้าน(อส.ตร.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)โดยมี พ.ต.ท.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ต.ราชศักดิ์ ตาลเจริญ สวป. ร.ต.อ.หิรัญ นิธาภรณ์ รอง สว จร. เป็นวิทยากรอบรมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องข้อกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ พร้อมเป็นครูฝึกทบทวนยุทธวิธีพื้นฐานให้กับ อาสาสมัครตำรวจบ้าน(อส.ตร.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ที่เข้าร่วมทำการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ให้มีความรู้ข้อกฎหมาย หลักการ วิธีการ หลักคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังเสริมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความสงบ รักษาความปลอดภัยด้านงานจราจร เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขยิ่งแก่พี่น้องประชาชนพ.ต.อ.ธนกฤต จันทร์ชีระ ผกก.สภ.ทุ่งคอก กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังตำรวจ มีไม่เพียงพอที่จะควบคุมปัญหาอาชญากรรม เพื่อทำให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ทั้งหมด จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้อาสาตำรวจบ้าน(อส.ตร.) ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เชื่อว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีกรอบที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุด ในภาระกิจการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคม และงานด้านการจราจร เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

--------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%