อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

"กลุ่มเยาวชน"มอบเงินผ้าป่าฯ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์รพ.

ประชนกลุ่มเยาวชนในอำเภอเบตง จ.ยะลา มอบเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี เงินจากการเล่นดนตรีของกลุ่มเยาวชน และเงินบริจาคจากประชาชนชาวอำเภอเบตง จำนวน 759,565 บาท ให้โรงพยาบาลเบตง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11.32 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องอำนวยการโรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา  พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในการมอบเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเบตง โดยมีแพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง เป็นผู้รับมอบเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมเมตตา มุทิตาจิต ทอดผ้าป่าสามัคคีและ เงินจากการเล่นดนตรีของกลุ่มเยาวชน รวมยอดเงินจากประชาชนชาวอำเภอเบตงที่บริจาค จำนวน 759,565 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์16 เครื่องให้โรงพยาบาลเบตงพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง  กล่าวว่า ขอขอบพระคุณถึงผู้บริจาคเงิน สมทบทุนทอดผ้าป่าในวันนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงขยายศักยภาพในการรักษาตามความเชี่ยวชาญของแพทย์ ในสาขาต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชน โดยรับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ การเล่นดนตรีรับบริจาคเงินของกลุ่มเยาวชน และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในอำเภอเบตงมาร่วมกันทอดผ้าป่า เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในวันนี้  รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 759,565 บาททั้งนี้ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเบตง ต่อไป.เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวเว็ปไซค์เดลินิวส์ออนไลน์  จ.ยะลา
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%