อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมเตรียมจัดงาน พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2019

"จันทบุรี" ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานเทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019" กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวสู่นครอัญมณี พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 12.03 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019”( International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี จัดขึ้นตามแนวคิด “พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ” ( Power of Gemstone and Jewelry ) เพื่อพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวเข้าสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก”

โดยจังหวัดจันทบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล นานาชาติ พลอย และ อัญมณีเครื่องประดับ ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี / เคพี จิวเวอรี่เซ็นเตอร์ / ตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ ซอยกระจ่าง และ OTOP Lifestyle เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์ ศูนย์รวมการซื้อขายพลอย และ อัญมณีของโลก ชักชวนนักลงทุน นักธุรกิจ และประชาชน นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ  พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับและประกวดพลอยเจียระไน / พิธีมอบรางวัลโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ / การประมูลพลอย / การจัดนิทรรศการ 4 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ Jewelry Design Gallery , Smart Jewelers , Innovative Jewelry และ Innovative Lifestyle Jewelry / และสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

รัตนธร เขาหนองบัว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.จันทบุรี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%