อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

'เทศบาลเมืองชุมแพ'ลุยเจาะบาดาลไว้ใช้ยามวิกฤติ

"เทศบาลเมืองชุมแพ" เดินหน้าเจาะบาดาลชุมชน เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ ยามวิกฤติ หลังปริมาณน้ำดิบผลิตประปามีน้อย พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 16.54 น.


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ต.ค.62 นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำประปาในพื้นที่ไม่ไหล ถึงไหลอ่อน เป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน เนื่องจากปริมาณน้ำดิบมีน้อย ไม่เพียงพอผลิตน้ำประปา ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ทางเทศบาลเมืองชุมแพจึงได้ระดมรถน้ำเพื่อนำน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ก็ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง เนื่องจากแหล่งจ่ายน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคชุมแพ ปล่อยน้ำใส่รถบรรทุกน้ำทำได้ช้า 3 ชั่วโมงต่อรถ 1 คัน เพราะแรงดันน้ำต่ำและน้ำมีปริมาณน้อย ถือว่าช้ามาก ถึงรถบรรทุกน้ำจะมีเยอะขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์ ส่งผลให้จัดส่งน้ำถึงบ้านเรือนประชาชนไม่ทั่วถึงและเพียงพอซึ่งปัญหาภัยแล้งดังกล่าวหลายหน่วยงานได้ร่วมมือกันแก้ไข โดยได้ประสานขอรับน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งน้ำให้กับลำน้ำเชิญหน้าสถานีสูบน้ำประปา เหลือประมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แต่คาดว่าน้ำจำนวนนี้จะนำมาผลิตประปาใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือนครึ่ง อย่างแน่นอน และทางเขื่อนจุฬาภรณ์ มีแผนจ่ายน้ำให้กับลำน้ำเชิญแห่งนี้จำนวน 10 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เพื่อให้บริหารจัดการใช้จนถึง เดือนมิถุนายน ปี 63 และขณะนี้ได้จัดส่งน้ำชุดแรกให้แล้ว 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลืออีกเพียง 8 ล้านลูกบาศก์เมตร กับระยะเวลาอีก 9 เดือน จะอยู่กันอยู่ไร น้ำจะเพียงพอหรือไม่ คือสิ่งที่เราต้องคิด ต้องช่วยกันวางแผนทางเทศบาลเมืองชุมแพได้คิดวางแผนระยะยาว ด้วยการสำรวจแหล่งขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ โดยได้ประสานขอกำลังและเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาขุดเจาะให้ 2 บ่อ คือ ข้างศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และบริเวณที่จอดรถโรงฆ่าสัตว์เดิม ทางเทศบาลเมืองชุมแพ ได้ว่าจ้างเอกชนเจาะเองอีก 2 บ่อ คือ ข้างศูนย์เมืองแพในตลาดใหญ่ และบริเวณหน้าวัดโพธิ์ก่อง ในเบื้องต้นไปก่อน อาจมีเจาะเพิ่มเติมถ้าไม่เพียงพอ ซึ่งทั้ง 4 บ่อ ถือเป็นบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งถังน้ำไว้ เพื่อให้รถน้ำมารับน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนได้เร็วขึ้น และประชาชนจะได้มาขนน้ำไปไว้ใช้ตามบ้านเรือนเองได้ง่ายขึ้น  ในช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำ รวมถึงได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบ ซ่อมแซม บ่อบาดาลชุมชนเดิม ที่มีอยู่ประมาณ 20 บ่อตามชุมชนต่างๆให้ใช้งานได้ตามปกติอีกด้วยนายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ กล่าวอีกว่า ในช่วงวิกฤษภัยแล้งแบบนี้ อยากให้ทุกคนร่วมมือกันในการแก้ปัญหา ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้ทุกคนมีน้ำใช้ไปจนถึงฤดูฝนปีหน้า รู้จักหาภาชนะบรรจุน้ำไว้ใช้สำรองในระยะ 2 - 3 วัน และสิ่งที่สำคัญคือโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร เนื่องจาก ภาชนะบรรจุภัณฑ์ อาหาร ผัก ต่างๆ ถ้าน้ำไม่มีการชำระล้างก็จะทำได้ไม่สะอาด จึงเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อขึ้นได้ หากพบว่ามีอาหารให้รีบไปพบแพทย์  สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำเร่งด่วน เช่น บ้านที่มีผู้ป่วย คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ให้ขอรับการบริการน้ำโทร 0897171821 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ

นายสุชาติ ปรีชาอนุวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น