อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

ฟื้นฟู'อีดี'ในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต ด้วยสารพีดีอี 5 ไอ

วิธีการรักษาอาการต่อมลูกหมากโตไม่ได้ช่วยทำให้ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่มีอาการอีดีสามารถมีการแข็งตัวขององคชาตเต็มที่ และถึงจุดสุดยอดได้ เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 00.15 น.


อาการต่อมลูกหมากโต จะมีอาการระคายเคือง ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะกลางคืน ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้และหากเป็นมากขึ้นจะเริ่มมีอาการอุดตัน เช่น ปัสสาวะต้องเบ่ง ปัสสาวะลำเล็กลง ปัสสาวะไม่สุด การรักษามักเริ่มต้นด้วยการรับประทานยาช่วยขยายท่อปัสสาวะส่วนต่อมลูกหมาก ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อย ๆ มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ภาวะไตทำงานลดลง คงต้องรักษาด้วยการผ่าตัด มีหลายวิธีในปัจจุบัน ซึ่งวิธีการรักษาอาการต่อมลูกหมากโตไม่ได้ช่วยทำให้ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่มีอาการอีดีสามารถมีการแข็งตัวขององคชาตเต็มที่ และถึงจุดสุดยอดได้ จึงทำให้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวบางรายไม่สามารถร่วมเพศได้อย่างปกติ บางรายต้องงดกิจกรรมทางเพศไปเลย หากเกิดกับชายที่ภรรยายังมีความต้องการทางเพศอยู่ก็คงจะเป็นปัญหาไม่ใช่น้อย หากไม่ได้รับการฟื้นฟูที่ดีก็สามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวได้

มีการศึกษาใช้ยากลุ่มพีดีอี 5 ไอชนิด 36 ชั่วโมง มีฤทธิ์อยู่ได้นาน มาใช้รักษาภาวะต่อมลูกหมากโต (บีพีเอส) กับอาการอีดีได้ โดยการใช้ยาในขนาด 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง ติดต่อกันนาน 12 สัปดาห์ ในผู้ป่วยชายที่
เป็นบีพีเอส 511 ราย ในจำนวนนั้นมีผู้ที่เป็นอีดี 310 ราย ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาพีดีอี 5 ไอ ชนิด 36 ชั่วโมง มีคะแนนไอไออีเอฟในข้อ 9 หมวดที่ว่าสามารถหลั่งน้ำอสุจิได้เพิ่มขึ้น และไอไออีเอฟ ข้อที่ 10 หมวดที่ว่าสามารถถึงจุดสุดยอดได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

เมื่อเทียบกับยาที่รักษาอาการต่อมลูกหมากโตกลุ่มแอลฟาบล็อกเกอร์ มีคะแนนไอไออีเอฟลดลงทั้งข้อ 9 และ 10 นอกจากนี้แล้วยากลุ่มพีดีอี 5 ไอ ชนิด 36 ชั่วโมง ทำให้องคชาตแข็งตัวเต็มที่สามารถร่วมเพศได้ดีขึ้น จากการศึกษาจึงเห็นว่ายากลุ่มพีอีดี 5 ไอ ชนิด 36 ชั่วโมง สามารถรักษาอาการต่อมลูกหมากโตได้พร้อมกับทำให้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวที่มีอาการอีดีสามารถหลั่งน้ำอสุจิและถึงจุดสุดยอดได้ รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ องคชาตแข็งตัวระดับหนึ่งและมีความสุข พึงพอใจดีขึ้นมากทั้งหมด

ปัจจุบันยากลุ่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้รักษาภาวะต่อมลูกหมากโต (บีพีเอส) กับองคชาตอ่อนตัวหรืออีดีแล้ว ยากลุ่มพีดีอี  5 ไอ ชนิด 36 ชั่วโมง สามารถฟื้นฟูอาการอีดีในผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตได้เป็นอย่างดี หากใช้ร่วมกับการฟื้นฟูครบ 3 ระบบ คลื่นความถี่ต่ำบริหารกล้ามเนื้อเพศและยาฉีดเสริมก็จะได้มีความสุขทางเพศอีกครั้ง.

...............
ดร.อุ๋มอึ๋ม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59