อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

แพทย์ไทยคนแรกได้รับทุนเรียนฟรีที่คณะแพทย์ ม.ฮาร์วาร์ด

แพทย์ไทยคนแรกรับทุน ร่วมระหว่าง TPAAF&การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 the Third Medical ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 19.02 น.


แพทย์ไทยคนแรก ผ.ศ.พ.ญ.แพร์  พงศาเจริญนนท์ ได้รับทุนการศึกษาเรียนและอบรมต่อที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนใด ๆทั้งสิ้น โดยกำหนดจะเดินทางต้นปี 2020  เธอให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า “ รู้ดีใจมาก และ จะนำความรู้และประสบการณ์สองปีที่ มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด มาสอนนักศึกษาที่เมืองไทยให้ก้าวหน้าในทาวากรแพทย์ฯ “ ทุนการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นก็ด้วยความพยายาม และได้รับการสนับสนุนจาก  มูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAAF) กับ Harvard University’s T.H. Chan School of Public Health (HSPH) ซึ่งได้ก่อตั้งทุนการศึกษา “ Thai Scholars Fellowship Fund” เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระบิดาแห่งวงการแพทย์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมแพทย์ไทยแห่งอเมริกา (TPAA) และมูลนิธิ King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF) โดยตั้งเป้าหมายกองทุน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 45.5 ล้านบาท โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนถาวรสำหรับศึกษาแพทย์, พยาบาล และรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากประเทศไทยในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ Harvard T.H. Chan School of Public Health (HSPH) โดยหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว นักเรียนเหล่านี้จะสามารถนำเอาความรู้และความสามารถในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทย
     
กองทุนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชน  ในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา  ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงสละบริจาคเงินส่วนพระองค์จำนวน 200,000.00 บาทให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการแสวงหาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ระดับสูง  นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงมอบเงินจำนวน 1,000.00 ดอลล่าห์สหรัฐให้แก่กองทุน Harvard Endowment Fund. และในปี 2559 มีการจัดประชุมสัมมนาที่ Harvard University’s T.H. Chan School of Public Health (HSPH) ในหัวข้อว่า "A Century of Progress in Public Health and Medicine in Thailand" เพื่อเป็นการรณรงค์ในการสืบทอดเจตนารมณ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ( พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ) 
      
ในการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 the Third Medical and Public Health Symposium ซึ่งจะจัดที่ Harvard School of Public Health ระหว่างวันที่ 09-10 ตุลาคม 2020  ต่อจากนั้นจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม ด้วย ในการสัมมนาทางวิชาการแพทย์ครั้งนี้ น.พ.อุส่าห์  ลีลาวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญทางโรคต่อมไร้ท่อ ได้ทุ่มเทอย่างหนักทางด้านวิชาการเพื่อบรรจุหัวเรื่องในการสัมมนาครั้งนี้ในนามของ สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA ) ฉะนั้นทางนายกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา ขอเรียนเชิญสมาชิกและเพื่อนไปร่วมสนับสนุนในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย 

ความเป็นมาของ Thai Scholars Fellowship Fund  เริ่มจากทางสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา ( TPAA) ได้ติดต่อไปยังคณะแพทย์ศสาตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด   เพื่อเริ่มโครงการ Thai Scholars Fellowship Fund at Harvard T.H. Chan Shoo of Public Health โดยทางคณะแพทย์ศสาตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  กำหนดว่าทาง TPAA จะต้องบริจาคเงินเข้ากองทุนนี้อย่างต่ำ $250,000.00 ซึ่งทาง TPAAF ได้รณรงค์ผ่านทางสมาชิก TPAA และเพื่อนแพทย์ โดยครั้งแรกได้บริจาคเงินจำนวน  $100,000.00 ให้แก่ Thai Scholars Fellowship Fund at Harvard T.H. Chan Shoo of Public Health เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2018 Dr. Mike McNally, Vice Dean of External Relations เป็นผู้ตอบรับ ไปยัง พ.ญ.ศิริพร  กุลกำม์ธร ซึ่งขณะนั้น น.พ.สันติ ศรีวัฒนกุล เป็นนายกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา และ พ.ญ.จินตนา ปรมกุล เป็นประธานมูลนิธิแพทย์ในอเมริกา (TPAAF) ซึ่งได้รณรงค์เพื่อให้สมาชิกและเพื่อน ๆ สนับสนุนโครงการนี้ เพื่อให้ได้เงินเข้ากองทุนอย่างต่ำ $250,000.00  อย่างที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ TPAA มีสิทธิ์คัดเลือกแพทย์ไทยรับทุนไปศึกษาต่อที่คณะแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น และในที่สุดทาง TPAAF สามารถรับเงินบริจาคจากสมาชิก และ เพื่อน ๆ โดยล่าสุดได้เงินเข้ากองทุน Thai Scholars Fellowship Fund  $314,058.38 ซึ่งทำให้ ผ.ศ.พ.ญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์ เป็นคนแรกที่ได้รับทุนนี้ อย่างไรก็ตามกองทุนนี้ตั้งเป้าไว้ $1.5 Million Dollars ดังนั้นทางสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา ยังคงต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเข้าโครงการนี้ต่อไป สมาชิกแพทย์ไทยในอเมริกา และ ผู้มีจิตศรัทธา จะบริจาคสนับสนุนโครงการนี้  กรุณาจ่ายเช็คที่ TPAAF for Thai Scholars Fellowship Fund ส่งถึงเหรัญญิก- น.พ.ธงชัย วชิระสมบูรณ์ -1350 Covington CT, Crow Point, IN 46307-5244 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%