อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ตม.1ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯที่วัดเสมียนฯ

ตม.1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่วัดเสมียนนารี เพื่อให้ตระหนักถึงความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 18.12 น.


เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (บก.ตม.1) นำโดย พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (ผบก.ตม.1) , พ.ต.อ.เจนกมล  คำนวน , พ.ต.อ.หญิงวิรญา พรหมายน , พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา และ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รองผบก.อก.สตม.ปรก.บก.ตม.1 พร้อมด้วย ผกก.1 , 2 , 3 , กองกำกับการสืบสวนสอบสวน , ฝ่ายอำนวยการ , ข้าราชการในสังกัด บก.ตม.1 , ประชาชน และชาวต่างชาติจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่วัดเสมียนนารี ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯโดยกิจกรรมดังกล่าว ปฎิบัติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข ของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนผบก.ตม.1 กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ได้สั่งการให้มีการจัดโครงการจิตอาสาทำเราความดีด้วยหัวใจในทุกๆ เรื่อง เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อความรักความสามัคคี และช่วยเหลือสังคมอย่างไม่หวังผลตอบแทน และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนคนไทย และชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทำให้วัดเสมียนนารี เป็นพื้นที่น่าอยู่สะอาดตา ทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิด และร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน ถิ่นฐานที่อยู่ ตนหวังว่าการทำงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย และขอให้ท่านทั้งหลายทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นหลักสำคัญ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12