อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว"อ.ปากชม" สานตำนาน"นครหงส์"

นายอำเภอปากชม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแถลงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว "อำเภอปากชม" พร้อมเชิญขอพร "พญาอนันตนาคาธิบดี" สืบสานตำนานนครหงส์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสองแผ่นดิน อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.40 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริเวณลานประติมากรรมพญานาค หน้าที่ว่าการอำเภอปากชม จังหวัดเลย สอ.เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วิสาหกิจชุมชน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากชม ร่วมแถลงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน ยืนยันมีความพร้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ประติมากรรมพญานาค “พญาอนันตนาคาธิบดี” ตามตำนานเมืองนครหงส์ ลุ่มน้ำโขง พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป



นายอำเภอปากชม กล่าวว่า อำเภอปากชมมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูลำดวน ภูไก่ฟ้า ภูฝากดาว ที่ตั้งเรียงรายตามแนวแม่น้ำโขงที่บริเวณลานประติมากรรมพญานาค อ.ปากชม จ.เลย ใน 14 หมู่บ้าน 3 ตำบล ยังมีแหล่งท่องเที่ยวด้านใน ได้แก่ ถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ภูแอ ถ้ำผาผึ้ง ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยบ่อซืน ต.เชียงกลม และต.ชมเจริญ เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอปากชมที่กำลังได้รับความนิยม ก็คือ บริเวณลาน “ประติมากรรมพญานาค” ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณงบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวแม่น้ำโขง ได้รับงบประมาณในปี 2561 จำนวน 49,005,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าพันบาท) เป็นศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์สร้างด้วยบรอนซ์เคลือบสีขาวมุข มี 9 เศียร หันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยมีความหมายว่า ประชาชนสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สู่สวรรคาลัย (ทิศอุดร) และแฝงคติธรรมโดยหันหลังให้กับที่ว่าการอำเภอปากชม ที่ว่าให้ทำงานแบบปิดทองหลังพระ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมถ่ายรูปหรือบูชากระทงขอพรที่ร้านนาคาบริบาล เป็นการก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย 



ด้านการบริหารงาน มอบหมายให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาอำเภอปากชมอย่างยั่งยืน เป็นวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการ ปัจจุบันมีสมาชิก 300 กว่าราย เกิดประโยชนและสร้างรายได้กับประชาชนทั้ง 50 หมู่บ้าน และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็น “สหกรณ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอปากชม” ต่อไป ขณะนี้มีวิสาหกิจชุมชน 10 แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน มีศูนย์ประสานงานอยู่บริเวณศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ในโครงการก่อสร้างประติมากรรมพญานาค ดังนี้ 

1. ฝ่ายจัดการท่องเที่ยว 5 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูลำดวนอย่างยั่งยืน, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสองแผ่นดิน, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวร้อยแก่งพันเกาะ, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวขุนเขสู่ลุ่มน้ำโขง “บ้านห้วยเหียม” และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวขุนเขาสู่ลุ่มน้ำโขง “บ้านห้วยขอบ”
2. ฝ่ายจัดของที่ระลึก 5 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจแปรรูปใบตอง, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย, วิสาหกิจชุมชนฟรุ๊ตเนอร์รี่, วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ โดยมีการจัดผู้ดูแลประติมากรรม “พญานาค” จำนวน 63 องค์กร ได้แก่ หมู่บ้าน 50 หมู่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง, โรงเรียนมัธยม 3 แห่ง และกลุ่ม สพป.เลย 1 จำนวน 2 กลุ่ม รายได้นำไปจัดตั้ง



กองทุนในวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 กองทุน ได้แก่
1. กองทุนพัฒนาการศึกษาอำเภอปากชม (ด้านการให้โอกาส) สนับสนุนทุนการศึกษาให้ศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีนักเรียนและครูในกองทุน จำนวน 30 คน
2. กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ (ด้านสวัสดิการ) สนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส การดูแลสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสขาดแคลน ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
3. กองทุนวิสาหกิจชุมชน (พญานาค) (ด้านการลงทุน) จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการอำเภอ สนับสนุนรถนำเที่ยว เพื่อนำเงินกำไรปันผลให้สมาชิก 



ทั้งนี้ อำเภอปากชม ได้กำหนดจัดเทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 เทศกาล ดังนี้ 1) งานเทศกาลกินปลา เดือนกุมภาพันธ์ 2) งานเทศกาลอาบน้ำพญานาค กำหนดจัดวันที่ 18-19-20 เมษายน ของทุกปี 3) งานประเพณีลอยกระทง และ 4)งานแสดงแสง สี เสียง "สายน้ำสายลม เมืองปากชม สายน้ำแห่งชีวิต" เล่าตำนานเมืองปากชม วันที่ 27-31 ธ.ค. จะมีการจำหน่ายผ้าฝ้ายสายแร่ทองคำลำน้ำโขง ซึ่งเป็นผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าเมืองเลย ที่มีความสวยงามและมีคุณค่า นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ไปยัง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ สปป.ลาว วังเวียง เมืองหมื่น เขื่อนน้ำงึม ผ่านวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสองแผ่นดิน สามารถพักค้างแรม 2 คืน 3 วัน  นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ ที่ว่าการอำเภอปากชม โทร. 042-881099



ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%