อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

"วพน.14" ดูงานแท่นผลิตก๊าซ "ปลาทอง-บงกชใต้"

"วพน.14" ศึกษาดูงานแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ "ปลาทอง" ของเชฟรอน และ "บงกชใต้" ของ ปตท.สผ. จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.

เมื่อวันที่ 19-20 ต.ค.ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการพลังงาน ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน.14) ที่มีนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ เป็นประธานรุ่น ซึ่งได้มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เดินทางไปศึกษาดูงานแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ โครงการปลาทอง จ.นครศรีธรรมราช ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศึกษาดูงานแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ โครงการบงกชใต้ จ.สงขลา ของบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) โอกาสนี้ผู้เข้าอบรมฯได้รับประสบการณ์ด้านพลังงานของชาติ และเข้าใจถึงการทำงานสำรวจ ขุดเจาะบนแท่นในทะเลเป็นอย่างดีกลุ่มแรก ศึกษาดูงานแท่นผลิตก๊าซ โครงการปลาทอง จ.นครศรีธรรมราช ของ เชฟรอน

อีก 2 กลุ่มแยกไปศึกษาดูงานแท่นผลิตก๊าซ โครงการบงกชใต้ จ.สงขลา ของ ปตท.สผ. 

บอกต่อ : 37