อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ศิษย์เก่าร่วมงาน'เดินวิ่งอำนวยศิลป์'คึกคัก

นายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ปลื้มศิษย์เก่าทั่วประเทศรวมตัวแสดงพลังสามัคคีร่วมงาน "เดิน-วิ่ง อำนวยศิลป์ มินิมาราธอน" อย่างคึกคัก  อังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.28 น.


คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ได้กำหนดจัดงาน "เดิน-วิ่ง อำนวยศิลป์ มินิมาราธอน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 05.00 - 07.00 น. โดยกำหนดจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยแบ่งการเดิน-วิ่ง เป็น 3 ประเภท คือ เดินระยะทาง 3 กม. วิ่ง(Fun Run) ระยะทาง 5 กม. และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ และเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ผู้ปกครอง ครู นักเรียนปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คนนายมงคล กล่าวว่า งานอำนวยศิลป์มินิมาราธอนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของสมาคมฯ ซึ่งศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ทั่วประเทศได้รวมตัวกันแสดงพลังความสามัคคี สร้างประวัติศาสตร์ให้กับโรงเรียนของเรา ได้กลับมาเยือนโรงเรียนอันเป็นที่รักของพวกเรา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักโรงเรียนอำนวยศิลป์มากยิ่งขึ้น ตนขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย รวมทั้งผู้สนับสนุนต่างๆ ตนในฐานะนายกฯ ขออาสานำพาให้สมาคมฯ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สมกับที่เป็นสมาคม "คณะเราชมพู-ม่วง" 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%