อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ผู้นำชุมชน-จิตอาสา ร่วมเก็บกักน้ำป้องกันภัยแล้ง

ฝ่ายปกครองท้องถิ่น อ.ภูเขียวพร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสา ร่วมกันสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ มาเก็บไว้ในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลผักปัง เพื่อบริหารจัดการเป็นน้ำอุปโภคบริโภค พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.20 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะตำบลผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว ได้มอบหมาย นายอนงค์ เจริญคุณ กำนันตำบลผักปัง พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ชุมชนและจิตอาสา ดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งต่าง เข้ากักเก็บแหล่งน้ำสาธารณะตำบลผักปัง เพื่อบริหารจัดการเป็นน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งในปีนี้ได้มีฝนตกและมีปริมาณเข้าแหล่งน้ำดิบผลิตประปาส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอภูเขียว มีปริมาณน้อยที่สุด  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดหาแหล่งน้ำ เป็นการป้องการภัยแล้ง โดยเน้นการบริหารจัดการให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  ส่วนด้านการเกษตร ได้ขอความร่วมมืองดการปลูกพืชที่ใช้น้ำปริมาณมากนายอนงค์ เจริญคุณ กำนันตำบลผักปัง กล่าวว่า ปีนี้ต้องยอมรับว่าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆในเขตตำบลผักปัง และเขตอำเภอภูเขียว มีปริมาณน้อยมาก วันนี้ท่านนายอำเภอภูเขียว (นายนิวัฒน์ สุพจิตร) และท่านปลัดอำเภอ ได้มอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่น พร้อมจิตอาสา ทำความดี โดยความร่วมมือจาก นางสุวิมล รัตน์ตรียรักษ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูเขียว ได้นำกระสอบ และทราย  เพื่อให้จิตอาสาได้ช่วยกันกรอกใส่เป็นถุง แล้วนำไปวางเป็นฝายสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร เป็นการกักเก็บปริมาณน้ำ ที่ทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้สูบจากคลองแหล่งน้ำต่างๆ เข้ามากักเก็บไว้ในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลผักปัง เพื่อเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ทั่วถึงทุกชุมชน “จึงอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว ชาวตำบลผักปัง ทุกๆครัวเรือนช่วยกันประหยัดน้ำให้มากที่สุด  เนื่องจากในขณะนี้ไม่มีฝนตกลงมาเสริมแหล่งน้ำแล้ว การผันน้ำจากแหล่งอื่นๆ  ก็สามารถทำได้ไม่มีนักเนื่องจากชุมชนอื่นๆ ก็จำเป็นต้องใช้น้ำด้วยเช่นกัน ดังนั้นต้องขอความร่วมมือทุกๆคนให้ช่วยกันประหยัดอย่างที่สุด  พร้อมกันนี้ ทางการประปาส่วนภูมิภาค ก็ได้มีแผนการบริหารจัดการน้ำแล้ว โดยการปล่อยน้ำเป็นเวลา หากเราไม่ช่วยกันปัญหาเรื่องน้ำใช้วิกฤติอย่างแน่นอน” นายอนงค์ เจริญคุณ กล่าว

ชาตรี ทวีนาท ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30