อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

สภาทนายฯทอดผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเสาธงทอง

สภาทนายความ นำผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปทอดถวาย พระอารามหลวง วัดเสาธงทอง เมืองลพบุรี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.53 น.


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแก่วัดเสาธงทอง โดยมีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ, ประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 1, สมาชิกสภาทนายความ, กรมการศาสนา, หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี, และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี พระราชปัญญาโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี/เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญสมทบ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 587,066 บาท ซึ่งปัจจัยที่ได้จากบุญกฐินในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศล โดยทางวัดจะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16