อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ชวนเด็ก3จว.ชายแดนใต้ประกวดภาพวาดชิงทุน-โล่

“รมว.พม.” ชวนเด็กสามจังหวัดชายแดนใต้ ประกวดภาพวาดชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่จากนายกฯ ผลงานฝีมือเด็กๆ จะนำจัดแสดงหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.24 น.


เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเชิญชวนเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษารวม 320,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

ผลงานการวาดภาพ แบ่งเป็น 4 รุ่น อายุระหว่าง 6 - 9 ปี 10 - 12 ปี 13 - 16 ปี และ 17 – 18 ปี โดยมีรางวัลการประกวด จำนวนรุ่นละ 13 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล สามารถส่งภาพประกวดที่ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั้ง 3 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. 62ทั้งนี้เด็กที่ผ่านการประกวดจะได้เข้ารับรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 63 โดยโล่รางวัลออกแบบโดยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับผลงานของเด็กจะการจัดแสดงที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และนำเด็กเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โทร. 086-979-5611, 095-947-8814, 091-890-5056, 087-671-5330, 088-738-1236


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%