อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนวัดทุ่งคอก จัดโครงการเรียนรู้ ใส่ใจ ห่างไกลฟันผุ

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนต้นแบบรางวัลถ้วยพระราชทาน จัดอบรม "โครงการเรียนรู้ ใส่ใจ ห่างไกลฟันผุ" สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กับนักเรียน ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00.02 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงเรียน นางละเอียด สอิ้งทอง ที่ปรึกษาด้านการบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูได้จัดโครงการเรียนรู้ ใส่ใจ ห่างไกลฟันผุ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมี น.ส.รสสุคนธ์ จันทร์ส่องแสง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลองตอง นายกฤษฎา หัตถาภรณ์สกุล เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กับนักเรียน พร้อมการเล่นเกมส์สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากให้ห่างไกลฟันผุ

นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กล่าวว่า โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ให้ความสำคัญสุขภาพในช่องปากของเด็ก โดยร่วมกับ นายกฤษฎา หัตถาภรณ์สกุล เจ้าพนักงานด้านทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านลองตอง จัดโครงการเรียนรู้ ใส่ใจ ห่างไกลฟันผุ โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพในช่องปากของเด็ก การดูแลสุขภาพฟัน และช่องปากให้เหมาะสมตามวัยของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการแปรงฟันที่ถูกวิธี ปลอดจากการเป็นโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ รวมถึงการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ และรู้จักการรักษาสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง ถ้าต้องการให้ฟันแท้ดี ฟันน้ำนมจะต้องดีก่อน เมื่อฟันน้ำนมแข็งแรงทานอาหารได้ดี พัฒนาการของขากรรไกร และใบหน้าเป็นไปอย่างถูกต้อง เด็กสุขภาพแข็งแรง ฟันแท้ก็จะดีตามไปด้วย


-----------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%