อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

ไฟใต้ลุกโชนอีกครั้ง หลังโจรใต้ถล่มยะลา

สัปดาห์นี้ พาไปดูการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดย ผบ.ทบ.กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ” เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น.


@@@......สวัสดีท่านผู้อ่าน“เดลินิวส์ออนไลน์” มาพบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “รหัสมอร์สส่องกองทัพ” ตรงวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 2562 หลังจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ลดลง แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยะลา ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เสียชีวิตถึง 15 ราย@@@......พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 4 เตรียมยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการปฏิบัติแบบเชิงรุก หรือจรยุทธ์ในแบบทหาร คือค่ำไหนนอนนั้น ขณะเดียวกันต้องสนธิกำลังร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่ออุดช่องว่างไม่ให้เป็นเป้าโจมตีของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ทั้งนี้ได้จัดชุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอีกกว่า 100 จุดแล้ว รวมถึงการเฝ้าระวังในพื้นที่ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับกลุ่มก่อความไม่สงบอย่างรู้เท่าทัน พร้อมกับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมวัตถุพยานให้รัดกุม เพื่อบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นก่อเหตุในครั้งนี้ด้วย@@@......“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 2/2562 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและผู้นำเหล่าทัพ เข้าร่วมการประชุม@@@......โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.รมน.ได้มอบนโยบายและสั่งการเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 2 เรื่องสำคัญ คือ 1.การเสนอแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอ.รมน.) เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่และกลุ่มมวลชนในเครือข่ายกอ.รมน. เพื่อเข้าไปเสริมช่องว่างในการจัดการด้านสาธารณภัย ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.จังหวัด) 2.แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ปัจจุบันสถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลามีแนวโน้มดีขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน@@@......ขณะที่กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไว้ 3 แนวทางปฏิบัติ คือ ด้านยุทธการ ใช้กำลังประชาชนดูแลพื้นที่ ทดแทนกำลังทหารรัฐ และการบังคับใช้กฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายใต้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านการเมือง มุ่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ รณรงค์ให้ผู้เห็นต่างจากรัฐ หันกลับมาต่อสู้ตามแนวทางสันติ ออกมารายงานตัวและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย ด้านการพัฒนา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และตรงตามความต้องการ@@@......ในการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) ที่มี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ” มุ่งเน้นส่งเสริมระดับบุคคลและระดับหน่วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา กองทัพบกให้เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพของประเทศ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยทหารทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ (Open house) ได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นจากครอบครัวทหารใหม่เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผบ.ทบ.กำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลในเรื่องการฝึกและสภาพความเป็นอยู่ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพทหารใหม่ในช่วงนี้ ซึ่งมีสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วย@@@......นอกจากนี้ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำรองที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกในห้วงระยะเวลาหนึ่ง ทาง ผบ.ทบ.ได้มีนโยบายให้หน่วยทหารของกองทัพบกจัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึก/ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในลักษณะเดียวกับการเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหารได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ รับทราบถึงระบบการฝึก การเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูฝึก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของนักศึกษาวิชาทหารต่อไป@@@......ปิดท้ายด้วย นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมวางแผน และขึ้นปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจเส้นทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งกับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) สังกัดหน่วยบิน 2031 เพื่อบูรณาการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ของจังหวัดนครราชสีมา.

...............................................
คอลัมน์ : รหัสมอร์สส่องกองทัพ
โดย "รหัสมอร์ส"


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

บอกต่อ : 185