อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

แพทย์กระดูก มธ.เก่ง เปลี่ยนข้อเทียมไหล่ชนิดกลับด้านได้ผลดี

การรักษาของคนยุคเก่า ๆ เวลาคนไข้มาหาแพทย์ แพทย์แนะนำการรักษา คนไข้ก็จะรับฟัง มอบความไว้วางใจให้กับคุณหมอไปเลย แต่ปัจจุบันคนมีความรู้ขึ้น คนไข้และญาติก็อยากรู้ การรักษาจะเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมเพียงใด อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.


    การรักษาของคนยุคเก่า ๆ เวลาคนไข้มาหาแพทย์ แพทย์แนะนำการรักษา คนไข้ก็จะรับฟัง ลงท้ายก็บอกแล้วแต่คุณหมอจะรักษาวิธีใดก็ยอม มอบความไว้วางใจให้กับคุณหมอไปเลย แต่มายุคปัจจุบันคนมีความรู้ขึ้น แพทย์จะรักษาเปลี่ยนจากของเดิมที่ทำกันมา ทางคนไข้และญาติก็อยากรู้ด้วยว่า แบบใหม่นี้จะทำแบบใดและผลการรักษาจะเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพจะดีกว่าเดิมมากน้อยเพียงใดหรือไม่ด้วย
  
   ข้อไหล่เป็นข้อที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดของร่างกาย
เมื่อเกิดปวด เคลื่อน ไหวไม่สะดวกก็อยากให้แพทย์แก้ไขให้มีประสิทธิภาพดีเข้าที่เหมือนเดิม เมื่อคนไข้มาหาแพทย์ทางกระดูก แพทย์ทั่ว ๆ ไปเมื่อจะต้องมีการรักษาแบบผ่าตัด มักจะใช้วิธีแบบเดิม ๆ ที่ทำกันมา แต่ถ้าเกิดเลือกมาหาแพทย์กระดูกของ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระ เกียรติ หากจะต้องมีการผ่าตัดจะมีวิธีทำเป็นทางเลือกอีกแบบหนึ่ง คือพลิกกลับด้านของหัวกระดูกและเบ้าตรงข้ามไปจากเดิม โดยทางแพทย์บอกว่าจะได้ผลดีกว่าแบบเดิมที่ ทำ ๆ กันมามาก
    
    ข้อเทียมหัวไหล่ชนิดกลับด้าน กลับด้านเปลี่ยนชีวิต นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ หัวหน้าแผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
และคณะ นพ.ประกาศิต สงวนจิตร และ นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ ได้บอกว่า ข้อไหล่มีเส้นเอ็นมาเกาะรอบข้อถึง 4 เส้น ผิดไปจากข้ออื่น ๆ หากมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นขาดมาก ขาดมานาน เปื่อย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดข้อเรื้อรัง อ่อนแรง ไม่สามารถยกไหล่ได้ ความแข็งแรงมั่นคงของข้อไหล่ต้องอาศัยความแข็งแรงของเยื่อหุ้มข้อและเส้นเอ็นรอบไหล่ จึงต้องเปลี่ยนแผนการรักษาขึ้น


  
      ข้อเทียมชนิดกลับด้าน
ถูกคิดค้นมาให้มีลักษณะตรงข้ามกับข้อไหล่ปกติ ไม่ต้องมาคิดเรื่องเอ็นที่มายึดแล้วเสื่อมไป โดยหัวข้อเทียมทรงกลมจะถูกยึดติดแทนที่กระดูกเบ้าเดิม ส่วนเบ้าเทียมจะถูกนำมาแทนที่กระดูกต้นแขน โดยมีฐานรองเบ้าโลหะที่มีด้ามเสียบเข้าในโพรงกระดูกต้นแขน เปลี่ยนจุดศูนย์กลางของการหมุนข้อไหล่ จากแผนแบบใหม่นี้การทำงานของเส้นเอ็นข้อไหล่ จะมีข้อไหล่ที่มั่นคง ไม่ปวดและสามารถยกแขนขึ้นได้
      
    ข้อบ่งชี้ของการทำข้อไหล่เทียมแบบกลับ
ภาวะเส้นเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ ข้อไหล่เสื่อมร่วมกับมีการเสียการทำงานของเอ็นข้อไหล่ กระดูกหัวไหล่หักแบบซับซ้อนที่ไม่สามารถยืดเส้นเอ็นหัวไหล่ให้กลับเข้าที่ได้ และกระดูกหัวไหล่หักแล้วไม่ติด ฯลฯ คุณหมอบัญชาได้บอกต่อไปว่า ข้อเทียมแบบนี้จะมีประโยชน์อย่างมากกับปัญหาข้อไหล่ปวดเรื้อรังจากภาวะข้อไหล่เสื่อมที่ไม่สามารถรักษาด้วยข้อเทียมแบบทั่วไป หรือล้มเหลวจากการผ่าตัดข้อเทียมชนิดอื่นมาก่อน รวมถึงอุบัติเหตุกระดูกข้อไหล่ที่หักแบบซับซ้อนที่ปวดเรื้อรังไม่สามารถยกไหล่ขึ้นได้ด้วย
       
     ทีมงานได้เริ่มผ่าตัดแบบใหม่นี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 มาจนถึงปัจจุบัน 124 ราย ประสบความสำเร็จ 95% ราว 5% ก็มีแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ จนเรียบร้อยดี ระยะหลัง ๆ นี้ข้อพัฒนาขึ้นใหม่ วิธีการผ่าตัดก็พัฒนาขึ้น ทำให้ผลสำเร็จดีขึ้นมากขึ้นมาจากเดิมเป็น 98%

    
      คุณวรญา ชัยศรีชล อายุ 72 ปี ประสบอุบัติเหตุกระดูกหัวไหล่หักหลายชิ้น ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเชื่อมต่อด้วยเหล็กได้ ได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่แบบกลับด้าน หลังผ่าตัดสามารถใช้งานหัวไหล่ได้ดี
       
    คุณอาคม ภักดีเทวมิต อายุ 67 ปี ปวดไหล่เรื้อรังจากเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ไม่สามารถยกไหล่ขึ้นได้เลย ไม่สามารถหวีผมหรือแปรงฟันด้วยแขนข้างนี้ได้ หลังผ่าตัดข้อไหล่ชนิดกลับด้าน สามารถยกไหล่ขึ้นได้ไม่ปวด และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น จากการพูดคุยกับผู้ป่วยที่รักษาด้วยข้อเทียมชนิดกลับด้าน พบว่าคนไข้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถทำภารกิจในชีวิตประจำวันราบรื่นดี
    
      กลับด้านเปลี่ยนชีวิต เป็นการผ่าตัดข้อหัวไหล่แบบใหม่ของแผนกกระดูก รพ. ธรรมศาสตร์ฯ ทำมาร่วม 10 ปีแล้ว เป็นการเปลี่ยนวิธีต่างไปจากเดิม ว่าได้ผลดีมาก เป็นที่พอใจของผู้มารับบริการ จึงต้องขอชมและให้กำลังใจ ขอให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปด้วยดี.

.......................................
นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53