อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ทีมวิจัยมรภ.​ภูเก็ต แนะเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจสปาภาคใต้

ทีมวิจัยนำโดย​ ม.ราชภัฏ​ภูเก็ต ชี้สปาเพื่อสุขภาพในภาคใต้ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจได้ ด้วยการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาใช้  จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.10 น.


แผนงานวิจัย​ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการสัมมนานำเสนอผลการศึกษา แผนงานวิจัยเรื่อง "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากล​" โดยได้รับเกียรติจาก​ ผศ.สุภาวดี​ โพธิยะราช​ ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ​ สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)​ เป็นประธานเปิดงาน

ดร.​พุทธพร​ อักษรไพโรจน์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ภูเก็ต​ เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้สนับสนุนทุนการดำเนินงานแผนงานวิจัยและนวัตกรรม (Spearhead) กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Tourism ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ล่าสุดคณะนักวิจัยได้ดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมบริการ อันได้แก่ 1. มาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ECO SPA 2.ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ระบบ Spa Business Information Management System ที่ช่วยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อให้ธุรกิจสปาสามารถนำไปใช้เพื่อวางแผนและดำเนินการทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการ และตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้จำนวนมากที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล แต่ยังไม่พบความแตกต่างของบริการอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการแข่งขันกันด้านราคามากกว่าการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ดังนั้นการสร้างความแตกต่างให้กับสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้โดยนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่น และการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์รวมกับการบริการสปาจะช่วยสร้างจุดขายและความโดดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลต่อไปทั้งนี้ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สามารถนำผลการศึกษา/วิจัย ไปเป็นข้อมูลหรือนำไปปรับใช้เพื่อประกอบการวางแผนเชิงนโยบายทางการตลาด และเพื่อการลดใช้พลังงาน ลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม การปรับใช้จากแนวทางการจัดการขยะ​ หรือแนวทาง 3R​ (Reuse​ การใช้ซ้ำ Reduce​ การลดการใช้  Recycle​การรีไซเคิล)​ เช่น การใช้ผ้าใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่า หรือการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะจากทรัพยากรท้องถิ่น เช่น กะลามะพร้าว อีกทั้งการนำวิถีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาช่วยเพิ่มมูลค่าในกระบวนการการให้บริการ อาทิ ผ้าปาเต๊ะ หรือ บาติก ที่นำมาตกแต่งทั้งชุดพนักงานปรับใช้เป็นผ้าคุมเตียงนวด ผ้าคุมเบาะรองนั่ง ผ้าคลุมโต๊ะ โดยเฉพาะการนำผ้าถุงมาเป็นผ้าคลุมหรือนุ่งอาบน้ำที่ผลการศึกษาพบว่าสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและสนใจซื้อกลับไปจนสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพได้เพิ่มสูงขึ้นคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น