อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

'มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี'มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์แพทย์

"มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี" มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2 โรงเรียน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.เมืองปาน จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.30 น.


ปิติ- วรนุช ภิรมย์ภักดี พร้อมคณะทำงานมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี เดินทางลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจำ และโรงเรียนเมืองปานวิทยา ซึ่งเป็น 2 ใน 7 โรงเรียน จำนวน 59 ทุน กว่า 82,000 บาท โดยรวมปีนี้ทางมูลนิธิฯ จะสนับสนุนในปี 2562 ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 286 ทุน หรือกว่า 3 แสนบาท พร้อมกันนี้ในงานยังมอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่ากว่า 1.1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลเมืองปาน โดยมี นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำจำ และนายวัชรินทร์ จันทิมา ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา พร้อมคณะครูอาจารย์ นักเรียน รวมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำจำ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พ.ย.62 

มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษา ของเด็กๆ เยาวชน รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลน โดยในวันนี้ได้มอบครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, เตียงผู้ป่วย, เครื่องมืออัลตร้าซาวด์, เปลเคลื่อนที่ย้ายผู้ป่วย, เครื่องดูดเสมหะ, เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด, ทันตกรรมเคลื่อนที่, เตียงฝึกยืน, อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ, ฯลฯ รวมมูลค่ากว่า 1.1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลเมืองปานนั้น และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลในพื้นที่รวม 8 โรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐานอีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์มาต่อเนื่องโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ โดยในวันนี้ได้มอบทุนให้กับ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำจำนั้น ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้แบบทุนปกติและทุนต่อเนื่องให้กับนักเรียนรวม 36 ทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท และโรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ มอบ 23 ทุน รวมวันนี้ทั้งหมด 59 ทุน เป็นจำนวนเงิน 82,000 บาท

โดยในปีนี้ทาง มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี กำหนดการมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 7 โรงเรียน 6 จังหวัด โดยมอบไปแล้ว 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสะแก จ.เพชรบุรี, โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ จ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนบ้านน้ำจำ, โรงเรียนเมืองปานวิทยา จ.ลำปาง หลังจากนี้จะมอบอีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านก่อบึง จ.อุบลราชธานี, โรงเรียนวัดสองแพรก จ.สุราษฎร์ธานี, โรงเรียนบ้านห้วยบง จ.พะเยา สรุปในปีนี้ มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี จะได้มอบทุนทั้งสิ้น 286 ทุน หรือกว่า 3 แสนบาทคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38